Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]

Veštačka inteligencija (VI) je konstituisana kao naučna oblast u neposrednoj vezi sa uspostavljanjem računarstva kao naučno – tehničke discipline. Ozbiljno je počela da se razvija ubrzo posle Drugog svetskog rata, a samo ime je dobila tek 1956. godine. VI trenutno obuhvata mnoštvo podoblasti, od vrlo opštih, kao što su učenje i percepcija, do uskih zadataka kao što je igranje šaha, dokazivanje matematičkih teorema, pisanja poezije, medicinska dijagnostika, automatsko prevodjenje, prepoznavanje govora, robotika i sl. VI sistematizuje i automatizuje intelektualne zadatke i stoga je potencijalno značajna za bilo koju sferu ljudske intelektualne aktivnosti. U tom kontekstu VI je univerzalna oblast, koja sasvim opravdano predstavlja deo kurikuluma gotovo svih obrazovnih profila računarstva i informatike danas.
Postavlja se pitanje kada ćemo posegnuti za znanjima iz ove oblasti kada se su sretnemo sa nekim konkretnim praktičnim problemom u praksi. U tom pogledu je uputno razlikovati dobro formalizovane, struktuirane probleme, od tzv. nestruktuiranih problema. Ovi prvi imaju preciznu formulaciju i rešavaju se u okviru formalnih teorija unutar kojih je i data njihova formulacija. Npr. ako je potrebno rešiti problem nalaženja korena kvadratne jednačine, poslužićemo se formulom koja je razvijena u okviru teorije rešavanja algebarskih jednačina. Takodje, svi praktični problemi, čija se reformulacija svodi na rešavanje kvadratne jednačine, rešavaće se na ovaj način. Za takav tip problema nam nisu potrebne metode veštačke inteligencije.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu