Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]

Otkopavanje sve siromašnijih ruda ima posledicu da je proces flotiranja postao najvažniji postupak koncentracije mineralnih sirovina. Pri tome, kao posledica nižeg sadržaja korisnih komponenata u ležištima, bitnu ulogu igraju površinske osobine minerala.

 

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu