Milorad Mojić – Srpski narod u kandžama Jevreja [PDF Download]

Ova je brošura bila spremna za štampu još 1940. god. Kako tadanje političke prilike u Jugoslaviji to nisu dozvoljavale, ona izlazi tek danas i to saobražena prilikama u Srbiji.

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu