Miloš Crnjanski – Seobe [PDF Download]

seobe milos crnjanskiJedan od najcenjenijih romana srpske književnosti svakako je roman „Seobe“ pisca Miloša Crnjanskog. Sastoji se od dva dela. Prvi deo objavljen je 1929. godine i nosi naziv „Seoba“, dok je drugi dio objavljen tek 1962. godine i nosi naziv „Druga knjiga Seoba“.

Pisac je inspiraciju i temu za svoj roman pronašao u autentičnim istorijskim događajima. Naime, srpski narod sudelovao je u seobama u Ugarsku. Za građu svoga romana upotrebio je nekoliko različitih izvora. Tako je u roman uvrstio građu iz memoara Simeona Piščevića koji je sudelovao u borbama po europskim ratištima kako bi zastupao interese Austrougarske, zatim, koristio je istorijske podatke o seobama srpskog naroda te saznanja koje imao na temelju titule vojvođanskog Srbina koju je stekao jer se borio na strani Austrougarske za vreme Prvog svetskog rata.

Radnja romana zbiva se u 18. veku i to u periodu od proleća 1744. godine pa sve do početka leta 1975. godine. Kako bi istakao važnost radnje, odnosno stradanja Srba u Vojvodini, odlučio je sve to prikazati kroz porodicu Isakovič. Prikazao nam je braću Vuka i Aranđela te Vukovu suprugu – gospođu Dafinu.

Roman je razdeljen u deset naslovljenih poglavlja. Naslovi su simbolični, imaju poslovični smisao ili čine kratki sadržaj poglavlja. Čitamo li naslove u kontinuitetu činit će nam se kao da čitamo lisrku pesmu koja je sastavljena od deset strofa.

Kroz celi roman naizmenično se mogu uočiti dva toka fabule – prvi, istorijski tok koji je vezan za sudbinu Slavonsko-podunavske jedinice predvođene Vukom Isakovičem na putu do reke Rajne i nazad, dok se drugi, porodični tok, odnosi na dešavanja u odnosu članova porodice Isakovič u čijem je centru odnos Dafine Isakovič i Aranđela Isakoviča, nakon što je Vuk otišao u rat.

 

Knjigu možete pročitati na linku:

Milos Crnjanski – Seobe

Ostavite komentar

CategoriesUncategorized