Mita Kostić – Srpska naselja u Rusiji: Nova Srbija i Slavenosrbija [PDF Download]

Ovaj rad je uglavnom prilog istorijskoj etnografiji srpskog naroda i čini pokušaj, da se u celini prikaže migraciona struja austrougarskih Srba u Rusiju, koja je počev svoje kretanje za vreme Petra Velikog osnovala u Južnoj Rusiji prvo srpsko vojničko naselje, iz koga se dolaskom novih migracija za vreme carice Ane razvio srpski husarski puk, a usled Horvatove i Ševićeve seobe Srba iz Pomorišja i Potisja razvila se vojnička naselja Srba u Rusiji: „Nova Srbija i Slavenosrbija”.
Istorija postanka, razvoja i propasti ova oba naselja čini glavni zadatak ovog rada.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu