Momir Vojvodić – Vožd hajdučki vojevoda Mina [PDF Download]

Zbirka pesama:

ROĐENjE MININO
POGIBIJA KNEZA RADULA IVANOVA
POGIBIJA JOVANA RADULOVA
PRKOS MLADOG MINE HASAN – BEGU
HARAČLIJE ZADNjE U MORAČI
VOŽDE ĐORĐE I VOJVODA MINA – BOJ NA SJENICI I SUVODOLU
BOJ NA GORNjOJ MORAČI
MORAČKA OSVETA USKOKA
MATO GLUŠAC SAM PRED SMAIL-AGOM
MATO GLUŠAC KOD VOJVODE MINE
NjEGOŠEVA OSVETA GRAHOVCA – NA MLjETIČKU, POČIVALU MUNjA
SMAIL-AGA NA CETINjE BANU
O OSVETI RANA SA GRAHOVCA
POGIBIJA PETRA KRŠIKAPE RADI PUŠKE SMAILA ČENGIĆA
VOJVODA MINA I MUMIN TICA
SMRT VOJVODE MINE
ZAVJETI VOJVODE MINE RODU
JEKA KULE VOJVODE MINE
MRAMOR VOJVODE MINE
GROBOSLOVA VOŽDA HAJDUČKOGA

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu