Opšta hemijska tehnologija – Skripta [PDF Download]

Osnovni tehnološki pokazatelju hemijske proizvodnje. Sirovine i energija u hemijskoj industriji. Materijalni i energetski bilansi. Formiranje tehnoloških procesa. Analiza procesa. Stehiometrijski proračuni. Hemijski reaktori. Proračun idealnih reaktora. Obnovljivi i
neobnovljivi izvori energije.Čvrsta, tečna i gasovita goriva. Kinetika i mehanizam sagorevanja goriva. Nuklearna goriva i nuklearni reaktori.Neorganska malterna veziva, Keramika na bazi glina kao sirovina. Savremeni keramički materijali. Reakcije na povišenim temperaturama. Priprema sirovina. Oblikovanje, sušenje, pečenje i sinterovanje. Vatrostalni i građevinski materijali.Staklo i proizvodnja stakla. Ekstraktivna metalurgija bakra.

Materijal možete pročitati na linkovima ispod:

Preuzmi knjigu

Preuzmi zadatke