Osnove Java programiranja [PDF Download]

Programski jezik Java se koristi za rešavanje zadataka na računaru iz različitih oblasti ljudske delatnosti. Zato programi napisani u Javi mogu biti obični tekstualni ili grafički programi, ali i složenije aplikacije zasnovane na principima mrežnog programiranja, višenitnog programiranja, rada sa bazama podataka i mnogih drugih tehnologija. Obim i sadržaj ove knjige, međutim, prilagođeni su nastavnom planu i programu odgovarajućeg predmeta na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pošto je knjiga zamišljena kao fakultetski udžbenik za prvo upoznavanje sa Javom, moralo se odustati od složenijih tema i svesti materijal za razumnu meru. Zbog toga je u knjizi samo „zagrebana površina” svih mogućnosti programskog jezika Java. Knjiga ipak pruža solidnu osnovu za dalje učenje svima koji žele da se profesionalno bave Java programiranjem. Informacije o dodatnim mogućnostima Jave mogu se pronaći u literaturi koja je navedena na kraju knjige.
Java ima mnoge osobine svojstvene većini programskih jezika. Java će izgledati poznato C i C++ programerima, jer su mnoge programske konstrukcije preuzete iz tih jezika skoro bez izmena. Zbog toga je predznanje čitalaca iz ovih jezika velika olakšica za učenje Jave, ali to nije preduslov za uspešno praćenje ove knjige. Napomenimo i da knjiga ne predstavlja uvod u objektno orijentisano programiranje, iako je Java jedan objektno orijentisan programski jezik. U knjizi su ipak izloženi neki osnovni koncepti klasa i objekata kako bi se uspostavila neophodna terminologija.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu