Praktikum za vežbe iz Geodezije [PDF Download]

Teorijska nastava će biti praćena kroz praktične vežbe merenja i izradu elaborata koji obuhvata: podelu trigonometrijske sekcije na listove; računske primere iz teorije grešaka; merenja uglova i obradu rezultata opažanja horizontalnih pravaca, merenje dužina i redukovanje koso merenih dužina na horizont; indirektno određivanje dužina; računanje visinskih razlika određenih geometrijskim nivelmanom; računanje približnih koordinata trigonometrijskih tačaka metodom presecanja napred; računanje direkcionih uglova; računanje orijentisanih pravaca; računanje koordinata poligonskih tačaka u poligonskom vlaku; računanje kota repera u nivelmanskom vlaku; ortogonalna i polarna metoda snimanja; izrada geodetskog plana.

Continue reading “Praktikum za vežbe iz Geodezije [PDF Download]”

Fjodor Mihajlovič Dostojevski – Idiot [PDF Download]

F.M.Dostojevski - IdiotIdiot“  je roman Fjodora M. Dostojevskog koji je napisao u vremenu između 1863. i 1869. godine. Prvi put je objavljen1869. godine.

Idiot predstavlja napor Dostojevskog da opiše idealno dobrog čoveka u granicama uverljivosti, što je naizgled nemoguć književni i umetnički poduhvat. U slučaju da uspe, verovao je Dostojevski, dokazao bi da je dobrota slična Hristovoj ipak moguća, iako verovatno samo u okvirima književnog i umetničkog, a u isto vreme taj poduhvat bi predstavljao književni dokaz za smisaohrišćanstva. Šablon:Nejasno.

Continue reading “Fjodor Mihajlovič Dostojevski – Idiot [PDF Download]”

Feliks Kanic – Srbija zemlja i stanovništvo [PDF Download]

Feliks Filip Emanuel Kanic (nem. Felix Philipp Emanuel Kanitz; Budimpešta, 2. avgust 1829 — Beč, 8. januar 1904) je bio austrougarski putopisac, arheolog i etnolog i jedan od najvećih poznavalaca jugoistočne Evrope. Bio je kraljevski ugarski savetnik i vitez austrijskog ordena Franje Josifa, nosilac medalje za nauku i umetnost, nosilac srpskog Takovskog ordena i ordena Svetog Save i počasni član Kraljevske saksonske akademije nauka.
Jedno od njegovih najznačajnijih dela i vrhunac arheoloških istraživanja je Rimska studija (nem. Römische Studien in Serbien) u kojoj je istakao zalaganje da se spreči uništavanje kulturnog blaga.
U Srbiji je najpoznatija knjiga Srbija, zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka (nem. Das Konigreich Serbien und das Serbenvolk von der Romerzeit bis dur Gegenwart, 1904) koju vam ovom prilikom predstavljamo.

Continue reading “Feliks Kanic – Srbija zemlja i stanovništvo [PDF Download]”

Gabrijel Garsija Markes – Sto godina samoće [PDF Download]

Milioni kopija Sto godina samoće na svim jezicima i Nobelova nagrada za knjiżevnost krunisali su rad koji se probio prenoseći se s usta na usta – i kako voli da każe pisac – najopipljiviji su dokaz da avantura fenomenalne porodice Buendija-Iguaran, sa njihovim čudima, fantazijama, opsesijama, tragedijama, incestima, preljubama, pobunama, otkrićima i uverenjima, predstavlja, u isto vreme, mit i istoriju, tragediju i svetsku ljubav.

„Mnogo godina kasnije, pred strojem za streljanje, pukovnik Aurelijano Buendija morao je da se seti onog dalekog popodneva kada ga je otac poveo da upozna led.“

Ovim rečima počinje jedan roman već legendaran u analima svetske knjiżevnosti, jedna od najzanimljivijih knjiżevnih avantura našeg veka. Gabriel García Márquez Continue reading “Gabrijel Garsija Markes – Sto godina samoće [PDF Download]”

Dragan Filipović – Zlatna knjiga [PDF Download]

Jedan od najdarovitijih domaćih Sci Fi autora najmlađeg naraštaja, Filipović je na žanrovskoj sceni prisutan od 1979. Pisac desetak priča i dva romana, Filipović spada u sasvim retke jugoslovenske autore čija su SF dela objavljena u inostranstvu.
Oslanjajući se prvenstveno na svoju vatrometnu, bošovsku imaginaciju, sa izuzetnim darom za fantastična oneobičavanja, on gradi uzbudljive mozaičke vizije tehnikom kinematografske montaže, nižući brze i dinamične sekvence koje tvore utisak fantazmagoričnog panoptikuma. Ovaj postupak uspešno dolazi do izražaja naročito u Filipovićevim romanima.
Oreska priča o jednom srednjovekovnom kastinskom svetu čiju delikatnu feudalnu ravnotežu narušavaju posetioci sa zvezda, ostavivši za sobom religijski kult oličen u hramovima sazdanim po modelu svemirskih brodova oreskama. Zbivanja koja se opisuju u romanu ponavljaju u malom vremenskom rasponu niz raznolikih poglavlja iz istorije čovečanstva, obilujući složenom simbolikom i efektnim metaforama, da bi vrhunac dela predstavljalo konačno otiskivanje protagoniste put neba. Posredi je nadasve moderno SF delo, pisano izvan tradicije linearne žanrovske naracije. Po sličnom obrascu građen je i drugi Filipovićev roman, Zlatna knjiga, koji objedinjuje više vrsta fantastike (SF žanr je tu prilično marginalizovan), sasvim se približujući osobenom borhesovskom prosedeu.

Continue reading “Dragan Filipović – Zlatna knjiga [PDF Download]”

Vinarstvo – Skripta [PDF Download]

Pod vinogradima u Jugoslaviji nalazi se oko 270.000 hektara, što čini 2% ukupne obradive površine naše zemlje. Na ovim površinama proizvodi se godišnje 80.000 do 100.000 vagona grožđa, od čega 60.000 do 80.000 vagona sačinjavaju vinske sorte. Proizvodnja vina se poslednjih trideset godina u nas nije bitno menjala i kretala se između 40.000 i 50.000 vagona. Proizvodnja grožđa i vina učestvuje u nacionalnom dohotku s nešto više od 5%. Značaj ove grane je u tome što se vinogradi nalaze uglavnom na takozvanim pravim vinogradskim terenima na kojima nijedna druga kultura ne bi mogla davati takve rezultate.

Continue reading “Vinarstvo – Skripta [PDF Download]”