Čak Polanik – Borilački klub [PDF Download]

Prvo pravilo borilačkog kluba glasi: o borilačkom klubu se ne priča.

Svakog vikenda, u podrumima i na parkinzima širom Amerike, mladići koji imaju dobre poslove i koji su odrasli bez očeva izuvaju cipele, skidaju košulje i tuku se jedni protiv drugih, uvek po dva borca, do iznemoglosti. Onda se vraćaju na posao sa šljivom na oku, sa rasklimanim zubima i osećanjem da mogu da se nose baš sa svime. Chuck Palahniuk

 

Continue reading “Čak Polanik – Borilački klub [PDF Download]”

Uzgoj puževa – Knjiga [PDF Download]

Uzgoj puževa je relativno nova poljoprivredna grana u našoj zemlji. Visoka cena ovog proizvoda na inostranom tržištu čini ovaj posao vrlo unosnim. Do sada se bavljenje puževima svodilo na njihovo prikupljanje u prirodi, i u manjem broju slučajeva dopunski tov u jesen. Usled ne kontroliranog i prekomernog prikupljanja, a u svrhu zaštite ugroženih vrsta kopnenih puževa, donešen je pravilnik o zaštiti kopnenih puževa kojim je regulirano sakupljanje puževa u svrhe prerade, trgovine i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).

Continue reading “Uzgoj puževa – Knjiga [PDF Download]”

Živojin Mišić – Moje uspomene [PDF Download]

Na bolesničkoj postelji u Parizu, Vojvoda Živojin Mišić, je počeo da piše svoje uspomene. Namera mu je bila da opiše svoj životni put od čobanina u valjevskom selu Struganiku, do komandanta srpske 1. armije (Kolubarska bitka) i načelnika štaba Vrhovne komande za vreme savezničke ofanzive na Solunskom frontu 1918. godine. Zadatak koji je sebi zadao nije bio nimalo lak.

Ovo delo predstavlja nedovršenu autobiografiju Vojvode Živojina Mišića.

Continue reading “Živojin Mišić – Moje uspomene [PDF Download]”

Transport – Praktikum [PDF Download]

Transport PraktikumOvaj Praktikum je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u izvođenju nastave (predavanja i vežbi) iz Predmeta TRANSPORT za studente Rudarskog inženjerstva – Osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru.

S obzirom na preopterećenost studenata na trećoj godini u Praktikumu je koncizno dat teoretski deo, koji se može naći opširno obrađen u udžbenicima iz oblasti transporta u rudarstvu. Pređviđeno je da studenti prorade ovaj materijal sa asistentima i/ili predmetnim nastavnikom kroz teoretske, računske i praktične vežbe. Transport predstavlja deo osnovnog (“jezgra”) obrazovanja diplomiranih rudarskih inženjera.

Continue reading “Transport – Praktikum [PDF Download]”

Električne mašine – Eugene Fitzgerald, Charles Kingsley [PDF Download]

Elektricne_masine_Fitzgerald_Kingsley_slika_XL_2Predmet ove knjige je da na pitanja odgovori za naprave koje služe za pretvaranje mehaničke energije u električnu i obratno. Posebna pažnja je posvećena veoma rasprostranjenim i vrlo važnim elektromagnetnim rotacionim mašinama – motorima i generatorima, sa kojima se tako često srećemo u svakodnevnom životu. Pažnja je isto tako poklonjena širim aspektima elektromehaničkog pretvaranja energije ne samo zbog važnosti koju imaju ostali mehanizmi, koji se razlikuju od rotacione mašine, već i radi što bolje preglednosti.
Pažnja je posvećena i transformatoru koji u celini problema pretvaranja energije predstavlja važno pomoćno sredstvo iako nije mašina za elektromehaničko pretvaranje energije. Sem toga, njegove analitičke pojedinosti stoje u mnogom pogledu u tesnoj vezi sa analitičkim pojedinostima motora i generatora. Saznanja o ponašanju transformatora imaju prema tome i tu dobru stranu da služe kao dopuna proučavanju mašina. Strogo uzev, potpuni odgovori na bilo koje od pet gomjih pitanja uslovljeni su proučavanjem cele knjige. Ta pitanja se mogu postaviti na raznim tehničkim nivoima. Više ili manje površni odgovori podešeni za laike, ne zadovoljavaju inženjera u onoj meri koja odgovara njegovoj prethodnoj spremi

Continue reading “Električne mašine – Eugene Fitzgerald, Charles Kingsley [PDF Download]”

Eugen Stanić – Osnove elektrotehnike [PDF Download]

Moderna fizika svakim danom pokazuje sve veći interes za proučavanje unutarnje građe malerije. Napori hiljade naučnih ustanova u celom svetu sve se više usmeruju u tom pravcu, pa je kao rezultat toga nastala nova grana fizike, atomska fizika, čija je teorija toliko opsežna i složena da je u celini nije moguće obuhvatiti ni u najopsežnijoj knjizi. Ipak, pokušaćemo objasniti barem neke najosnovnije pojmove iz tog područja jer bez poznavanja tih pojmova nije moguće shvatili bit električnih pojava.

 

Continue reading “Eugen Stanić – Osnove elektrotehnike [PDF Download]”

Mihailo Muravljov – Gradjevinski materijali [PDF Download]

Knjiga sadrži obilje informacija koje mogu da budu od koristi prilikom rešavanja problema u inženjerskoj praksi i radu sa građevinskim materijalima. U opštem delu knjige obrađeni su problemi strukture materijala, svojstva građevinskih materijala, metodi ispitivanja i matematički prikazi pojedinih karakteristika materijala. U dva posebna dela knjige razmatraju se građevinski materijali univerzalnog tipa ( kamen, drvo, beton, metali itd.), kao i materijali specijalne namene ( hidroizolacioni, termoizolacioni, akustički i drugi ). Detaljno su izložene neke specijalne karakteristike određenih materijala, vezane za konkretnu primenu u praksi. U knjizi je velika pažnja posvećena betonu ( zavisnost između sastava strukture i pojedinih svojstava betona, izbor komponenata, tehnoloških postupaka itd). Izložena materija bazira na stavovima trenutno važećih ( ili predloženih) akata naše tehničke regulative ( JUS standardi, pravilnici, tehnički propisi ). Knjiga će poslužiti kao neophodan podsetnik, priručnik i savetnik svima koji se bave proizvodnjom, primenom i prodajom građevinskih materijala.

Continue reading “Mihailo Muravljov – Gradjevinski materijali [PDF Download]”

Stiven Hoking – Budućnost svemira [PDF Download]

 Ovaj svezak je zbirka radova koje sam napisao u razdoblju od 1976. do 1992. godine, a sežu od autobiografskih crtica, preko filozofije znanosti do pokušaja da objasnim uzbuđenje koja osećam pred znanošću i svemirom. Svezak završava prepisom emisije Ploče za pusto ostrvo u kojoj sam sudelovao. To je osobita britanska serija u kojoj se od gosta traži da se zamisli na pustome otoku i odabere osam ploča uz koje bi želio provesti vreme dok ga ne spase. Na sreću, ja nisam morao predugo čekati povratak u civilizaciju. Stephen W. Hawking

Continue reading “Stiven Hoking – Budućnost svemira [PDF Download]”