Danijel Defo – Robinzon Kruso [PDF Download]

Danijel Defo - Robinzon KrusoRobinzon Kruso pripada vrsti avanturističkog romana, a neki ga čak smatraju začetnikom te vrste romana. Radi se o izmišljenoj autobiografiji engleskog brodolomca koji je 28 godina svog života proveo na tropskom ostrvu gde je doživeo razne avanture. Roman je objavljen 1719. godine i odmah je postigao velik uspeh. Do današnjih dana roman je ostao svetski slavan, a mnogi pretpostavljaju da je Danijel Defo napisao priču prema istinitom događaju.

Smatra se kako je knjiga bazirana na stvarnim događajima koje je preživeo Aleksandar Selkirk. Radi se o škotskom moreplovcu koji je četiri godine proveo na ostrvu u Tihom okeanu, a čileanske vlasti su ga preimenovale u poznato ime Robinzon Kruso. Daniel Defoe – Robinson Kriso pdf download

Continue reading “Danijel Defo – Robinzon Kruso [PDF Download]”

Branimir Johnny Stulić – Biografija, intervju & poezija – Nemam više ni s kim a ni protiv koga [PDF Download]

Branimir Johnny Stulic - Autobiografija, intervjui & poezijaU Johnnyevim stihovima zabeležena su noćna skretanja i lutanja, ulice i kafići koji su bili u modi. Iz tih stihova mogu se rekonstruirati pomodnosti, zablude i običaji celih generacija. Štulićevo provociranje nikada nije bilo bez oikrića. On je intuitivno osećao sve fenomene urbanog života, ma koliko oni bili zastrašujući i mučni. Pevati o miliciji, demokratiji, ali i bludničenju na brzinu, doista se malo ko tada usudio. Sirovost, zbog koje su mu neki prigovarali, on je negovao kao stil, kao gotovo dokumentarno beleženje života, a rezultati su, dakako, bili različiti, jer nikada nio bio selektivan. Retko koji roker se mogao pohvaliti, da u gotovo svakom većem gradu bivše Juge “ima” svoj grafit, “Johnny je bog!”

Pre izvesnog vremena u razgovoru sa jednim novinarom, rekao mu je kako trenutno radi na prevodu “Ilijade”. Tom prilikom izdiktirao mu je nekoliko stihova koje je preveo: “Bijes je tvoja pjesma, Ahile strašan, Loše uspomene Ahajcima nanose, Krsanim junacima podzemlje ogradi, A smrt i pustoš darivajući stupa, Ne da se goste ptice i psine Eh, već da božja volja bude ispunjena.”

Prva slova ovih stihova tvore reč BALKAN. Jednom je Johnny rekao da su mnogi Jugosloveni, a važnije je biti Balkanac. Nedavno je dao odgovor zašto je u životu sve radio onako kako je radio: “Htio sam biti odgovoran samo sebi!”
Continue reading “Branimir Johnny Stulić – Biografija, intervju & poezija – Nemam više ni s kim a ni protiv koga [PDF Download]”

Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]

Ishod predmeta: Teorijsko i praktično osposobljavanje za rešavanje problema reciklaže tehnogenih i opasnih otpadnih sirovina sa ciljem ostvarenja ekonomske dobiti i doprinosa zaštite životne sredine.

Sadržaj predmeta: Upoznavanje sa rudarskim, metalurškim i termoenergetskim pogonima kao producentima tehnogenog otpada. Rudarski tehnogeni otpad, eksploatacije i pripreme sirovina. Rudnička odlagališta, rudnička jalovišta, flotacijska jalovišta, rudničke otpadne vode. Karakteristike rudarskog tehnogenog otpada kao osnov izbora tehnologije za preradu istih. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Metalurški tehnogeni otpad, topionička šljaka, piritne ogoretine, topionička prašina. Karakteristike metalurškog tehnogenog otpada. Tehnologije prerade metalurškog tehnogenog otpada. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Termo-energetski tehnogeni otpad, šljake, pepeli, prašine, otpadne vode. Karakteristike otpada termoenergetskih pogona, tehnologije i prerade, kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti. Tehno-ekonomska održivost i ekološka prihvatljivost predloženih tehnologija za tretman tehnogenih – otpadnih sirovina. Continue reading “Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]”

Borislav Pekić – Novi Jerusalim [PDF Download]

„Ima ljudi čije tragove sledimo kao umetnička dela… Ima ljudi čije stope, u pesku trajanja utisnute, ne vode istim smerom u kome su vodili njihovi životi… Ima ljudi čiji je život trag vrelog železa u tle utisnut… Ima ljudi čiji život u močvari trajanja liči na tragove crvenokožaca kad neće da budu uočeni… Ima ljudi čiji je život trag u vodi… “
Borislav Pekić

Novi Jerusalim je zbirka priča široke vremenske perspektive, ali i veoma široke perspektive karaktera; od ljudi koji stvaraju svet i novi sadržaj do onih koji ruše. Karakteri u sebi nose, kao dominantnu osobinu, pečat i lik vremena, kao sudbinu, iskušenje i tragiku postojanja. Svakom junaku Pekić je odredio jedan od osnovnih elemenata – metal, zemlju, vatru, vazduh, vodu …

Kada osmotrimo vremenski raspon koji pripovetke iz Novog Jerusalima obuhvataju (a to je luk od ranog srednjeg veka do daleke, antiutopijske budućnosti), možemo reći da „hronika“ u datom slučaju označava integralni letopis sveta.
U Novom Jerusalimu cela istorija je u stvari gotska hronika, beskrajni niz tajnovitih, tragički osenčenih sudbina. Preispitujući i kreativno nadograđujući neke karakteristike upravo tog i tako odabranog žanra Borislav Pekić ispunio ga je smislom za koji možemo reći da podjednako pripada svima nama, da je univerzalan. A tamo gde se govori o univerzalnom, tamo govori istinska, najviša umetnost.
Continue reading “Borislav Pekić – Novi Jerusalim [PDF Download]”

Danilo Kiš – Grobnica za Borisa Davidoviča [PDF Download]

Objavljena prvi put 1976. godine, Grobnica za Borisa Davidoviča je prevedena na sve veće svetske jezike, a o njoj su pisali neki od najpoznatijih svetskih pisaca druge polovine XX veka, poput Josifa Brodskog, Milana Kundere, Đerđa Konrada, Petera Esterhazija ili Vilijama T. Volmana.

Grobnica za Borisa Davidoviča bila je povod za jednu od najvećih polemika u istoriji srpske književnosti, iz koje je proistekla i Kišova briljantna knjiga Čas anatomije.

Novele u knjizi Grobnica za Borisa Davidoviča, nastale u ravni ukrštanja činjenica i imaginacije, surove istorije i sugestivnog pripovedanja, govore o stradanjima u komunističkim gulazima u Sovjetskom Savezu. Kišova knjiga je velika priča o strašnom iskustvu života u istoriji i sa totalitarnom ideologijom u drugoj polovini XX veka.

„Opsednut sam iskustvima iz detinjstva. Opsednut sam holokaustom, nestankom oca, uspomenama na teško ratno detinjstvo. Morao sam da se oslobodim te opsesije. Zato sam o tome pisao. A kada se o tome pedesetih, šezdesetih godina počelo govoriti o komunističkim koncentracionim logorima – gulazima – čije su postojanje francuski intelektualci negirali, tada sam postao opsednut tom temom. Danima i noćima sam o tome diskutovao. Iz te opsesije nastala je Grobnica za Borisa Davidoviča.

Continue reading “Danilo Kiš – Grobnica za Borisa Davidoviča [PDF Download]”

Ajnštajn za početnike [PDF Download]

Na prvi pogled deluje da prostor i vreme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali da li je stvarno tako ?
Do početka XX veka i smatralo se da je tako, ali tada je došlo do velike promene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Jedan od najvećih umova moderne fizike je sve to promenio, i u fiziku uveo jedan novi pojam koje je objedinio prostor i vreme. Taj nov pojam bio je prostor-vreme. Uvođenjem ovog novog pojma svet oko nas prilično menja svoj izgled – on prestaje da bude trodimenzionalan i postaje četvorodimenzionalan. Istovremeno, pojavljuje se mnogo pitanja na koje treba dati odgovore : Da li se svet sastoji samo od 4 dimenzije nama poznate dimenzije ili ih
možda ima još više ? Postoji li mogućnost da putujemo unazad kroz vreme ? Itd ,itd.
Ima još mnogo sličnih pitanja, ali teško je sa sigurnošću na njih odgovoriti.

Continue reading “Ajnštajn za početnike [PDF Download]”

Aristotel – Politika [PDF Download]

Aristotel - PolitikaPolitika (gr. Πολιτικά) je jedno od značajnijih dela antičkog grčkog filozofa Aristotela, u kojem je on izneo jednu od prvih teorija političke filozofije o nastanku države.

Naslovna reč politika doslovno znači “stvari vezane za polis”. Na kraju druge Aristotelove knjige, Nikomahove etike, stoji da istraživanje o etici nužno prelazi u politiku, pa se ova dva dela često smatraju delovima veće rasprave, ili možda serije predavanja koja se bave “filozofijom ljudskih stvari”.

Continue reading “Aristotel – Politika [PDF Download]”

Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]

Opis zadate teme:  Uz pretpostavku da topionička šljaka Topionice bakra u Boru, pored bakra, plemenitih metala i magnetita, sadrži i respektabilnu koncetraciju molibdena, predložiti tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti.

Karakteristike tehnogene otpadne sirovine su sledeće:

Topioničarska šljaka na deponiji GGK = 120 mm. Sadržaji navedenih korisnih komponenti u granicama koje opravdavaju valorizaciju istih.

  1. Predložiti optimalnu tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti u skladu sa principima održivosti proizvodnje.
  2. Opisati i kritički analizirati svaku fazu procesa prerade.
  3. Dati po potrebi alternativna tehnološka rešenja sa obrazloženjima i komentarima.

Continue reading “Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]”