Ajnštajn za početnike [PDF Download]

Na prvi pogled deluje da prostor i vreme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali da li je stvarno tako ?
Do početka XX veka i smatralo se da je tako, ali tada je došlo do velike promene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Jedan od najvećih umova moderne fizike je sve to promenio, i u fiziku uveo jedan novi pojam koje je objedinio prostor i vreme. Taj nov pojam bio je prostor-vreme. Uvođenjem ovog novog pojma svet oko nas prilično menja svoj izgled – on prestaje da bude trodimenzionalan i postaje četvorodimenzionalan. Istovremeno, pojavljuje se mnogo pitanja na koje treba dati odgovore : Da li se svet sastoji samo od 4 dimenzije nama poznate dimenzije ili ih
možda ima još više ? Postoji li mogućnost da putujemo unazad kroz vreme ? Itd ,itd.
Ima još mnogo sličnih pitanja, ali teško je sa sigurnošću na njih odgovoriti.

Continue reading “Ajnštajn za početnike [PDF Download]”

Aristotel – Politika [PDF Download]

Aristotel - PolitikaPolitika (gr. Πολιτικά) je jedno od značajnijih dela antičkog grčkog filozofa Aristotela, u kojem je on izneo jednu od prvih teorija političke filozofije o nastanku države.

Naslovna reč politika doslovno znači “stvari vezane za polis”. Na kraju druge Aristotelove knjige, Nikomahove etike, stoji da istraživanje o etici nužno prelazi u politiku, pa se ova dva dela često smatraju delovima veće rasprave, ili možda serije predavanja koja se bave “filozofijom ljudskih stvari”.

Continue reading “Aristotel – Politika [PDF Download]”

Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]

Opis zadate teme:  Uz pretpostavku da topionička šljaka Topionice bakra u Boru, pored bakra, plemenitih metala i magnetita, sadrži i respektabilnu koncetraciju molibdena, predložiti tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti.

Karakteristike tehnogene otpadne sirovine su sledeće:

Topioničarska šljaka na deponiji GGK = 120 mm. Sadržaji navedenih korisnih komponenti u granicama koje opravdavaju valorizaciju istih.

  1. Predložiti optimalnu tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti u skladu sa principima održivosti proizvodnje.
  2. Opisati i kritički analizirati svaku fazu procesa prerade.
  3. Dati po potrebi alternativna tehnološka rešenja sa obrazloženjima i komentarima.

Continue reading “Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]”

Stiven King – Herčevi u Atlantidi [PDF Download]

Herčevi u Atlantidi Stivena Kinga potpuno je neobičan omnibus od jednog romana, jedne duge novele i tri kratkih pripovedaka koje povezuju isti likovi, tema Vijetnamskog rata, Goldingov Gospodar Muha, Donovanova pesma Atlantis te kartaška igra herčeva. Prvi deo ove knjige Prizemnici u dugim žutim kaputima (po kojemu je snimljen film Scotta Hicksa Herčevi u Atlantidi s Anthonyjem Hopkinsom) pokazuje ono što smo oduvek znali – kad god zagrebe po detinjstvu, King otkrije zlatnu žicu.

Ted Brautigan, neobičan stanar s gornjeg sprata tiho će se useliti u prazne prostore života jedanaestogodišnjeg Bobbyja Garfielda. Njihovo kratko prijateljstvo privremeno će Bobbyju zameniti izgubljenog oca, ali i više od toga, istovremeno će mu razgrnuti zastore velike pozornice života.
Na toj pozornici Bobby će doživeti prvu dečačku ljubav, saznat će na šta njegova majka troši kućnu ušteđevinu, kako se može pobediti prevarant na kartama i kakav je zapravo bio njegov otac. No među mnogobrojnim likovima u toj predstavi neki i nisu tako bezazleni. Prizemnici u dugim žutim kaputima želeli bi se po svaku cenu dočepati Teda Brautigana, a Bobbyju se čini da oni baš i nisu s ovoga sveta.

Continue reading “Stiven King – Herčevi u Atlantidi [PDF Download]”

Meša Selimović – Za i protiv Vuka [PDF Download]

Od prvih dana Vukove borbe za reformu jezika i pravopisa pa sve do našeg vremena, naučnici, pisci, kulturni radnici i političari uporno se opredeljuju i izjašnjavaju za Vuka i njegova, shvatanja o jeziku i pravopisu, ili ustaju protiv njih. To konfrontiranje, koje ne prestaje više od sto godina, označava stalno živi interes za pitanja jezika i kulture, a istovremeno otkriva veoma različita, često i sasvim suprotna stanovišta koja imaju opštekulturne ali i klasnodruštvene izvore, danas manje uočljive i manje važne nego ranije. Razlozi prihvatanja ili odbijanja vukovskog, narodskog, u osnovi seljačkog jezika različiti su u raznim vremenskim razdobljima: u prvim decenijama XIX veka to je deo borbe za stvaranje nacije i slobodne srpske države; u vreme Nedićevo, a pogotovu Skerlićevo, počeci evropeizacije i intenzivnije urbanizacije Srbije pokrenuli su proces građanske emancipacije i u ovoj sferi; u naše vreme, akumulirana duhovna i kulturna iskustva kao i neophodnost dostizanja evropskog pa i svetskog nivoa, zahtevaju bogatiji, razuđeniji, elastičniji jezik, sposoban da izražava složenu sveukupnost života i sveta a ne samo njegovu živopisnost, nijanse i prelaze a ne samo opšte celine, unutrašnji vid stvari a ne samo njihovu vanjsku sliku, višu i suptilniju organizaciju misli i apstrakcije a ne samo njihov elementarni Tako je spor oko jezika oživljavao uvek u prekretnim vremenima, kad se nešto bitno menjalo u našem društvenom životu.

Continue reading “Meša Selimović – Za i protiv Vuka [PDF Download]”

Ernesto Sabato – Tunel [PDF Download]

ernesto sabato - tunelTunel (na španskom El Túnel) je roman argentinskog pisca Ernesta Sábata objavljen 1948. Opisuje poniranje u ludilo slikara Castela zbog opsesije devojkom, a naslov proizlazi iz njegovog poimanja života kao kretanja kroz tamni i samotni tunel koji ga deli od ostalih ljudi.

Roman odiše mračnom atmosferom i teškim pesimizmom. Sabato ga je napisao u fazi duboke depresije za vreme boravka u Parizu nakon dužeg razdoblja koje je proveo u argentinskim planinama gde je u samoći razmišljao o svetu i smislu života. U domovini je jedva uspeo pronaći izdavača, a mnogi tamošnji intelektualci bili su sumnjičavi spram kvalitete književnog dela koje piše jedan fizičar. No odmah po objavljivanju je naišao na pozitivne kritike i bio rasprodan, a privukao je i pažnju Alberta Kamija, koji ga je zatim popularizirao u Europi. Nakon toga, Sabato je napisao još dva romana: O junacima i grobovima i Abadon, anđeo uništenja.

Continue reading “Ernesto Sabato – Tunel [PDF Download]”

Džerom Dejvid Selindžer – Lovac u žitu [PDF Download]

lovac_u_zitu_dz_d_selindzer„Lovac u žitu“ je zaista najčitaniji roman na planeti. Selindžeru je trebalo gotovo deset godina da napiše ovo delo, koje je izrazilo seksualne i egzistencijalne strepnje mlade generacije u posleratnoj Americi, kao i bunt protiv licemerja i laži u svetu glavnog junaka. Jerome David Salinger – Lovac u raži pdf download online

 

 

Continue reading “Džerom Dejvid Selindžer – Lovac u žitu [PDF Download]”

Miloš Crnjanski – Seobe [PDF Download]

seobe milos crnjanskiJedan od najcenjenijih romana srpske književnosti svakako je roman „Seobe“ pisca Miloša Crnjanskog. Sastoji se od dva dela. Prvi deo objavljen je 1929. godine i nosi naziv „Seoba“, dok je drugi dio objavljen tek 1962. godine i nosi naziv „Druga knjiga Seoba“.

Pisac je inspiraciju i temu za svoj roman pronašao u autentičnim istorijskim događajima. Naime, srpski narod sudelovao je u seobama u Ugarsku. Za građu svoga romana upotrebio je nekoliko različitih izvora. Tako je u roman uvrstio građu iz memoara Simeona Piščevića koji je sudelovao u borbama po europskim ratištima kako bi zastupao interese Austrougarske, zatim, koristio je istorijske podatke o seobama srpskog naroda te saznanja koje imao na temelju titule vojvođanskog Srbina koju je stekao jer se borio na strani Austrougarske za vreme Prvog svetskog rata. Continue reading “Miloš Crnjanski – Seobe [PDF Download]”