Herman Hese – Narcis i Zlatousti [PDF Download]

Herman Hese - Narcis i ZlatoustiNarcis i Zlatousti studija je o različitim životnim putevima i različitim svetonazorima Narcisa, redovnika i učenjaka, okrenutog isključivo duhovnom, i Zlatoustog, umetnika koji svojim stvaralaštvom želi ovekovječiti svetovno i slaviti Boga kroz vidljivo.
Različiti pristupi svetu i životu, pa i Bogu, ne sprečavaju njihovo izuzetno prijateljstvo, smešteno u srednjovekovne okvire. Hese dokazuje da različitost ne mora razdvajati, nego može pružiti nove poticaje i izrasti te obogatiti one koji su u stanju uvideti da njihovo shvatanje nije jedino moguće i prihvatljivo. Hermann Hesse – Narcis i Zlatousti pdf download

Continue reading “Herman Hese – Narcis i Zlatousti [PDF Download]”

Istorijska čitanka I – Osmanlijsko carstvo [PDF Download]

Rešili smo da prvu čitanku posvetimo Osmanskom carstvu, jer se ovaj period, iako čini najveći deo zajedničkog istorijskog trenutka naroda jugoisočne Evrope, najčešće u potpunosti odbacuje. Zato je saznanje  o ovom velikom carstvu nepotpuno i neobjektivno. Osmansko carstvo je čas prikazuje kao napredno, čas kao nazadno, čas kao multikulturni raj, čas kao represiono.  Osmansko carstvo nije bilo statično niti uniformno.

 

Continue reading “Istorijska čitanka I – Osmanlijsko carstvo [PDF Download]”

Erih Maria Remark – Trijumfalna kapija [PDF Download]

Erih Maria Remark - Trijumfalna kapijaTrijumfalna kapija je priča o čoveku bez zemlje, ujedno i klasik o Drugom svetskom ratu iz pera autora romana Na zapadu ništa novo.
Godina 1939. Iako mu je zakonom zabranjeno, Ravik, nemački doktor i izbeglica koji živi u Parizu, dve godine operiše i leči neke od najuticajnijih građana Pariza ujesto manje sposobnih i veštih francuskih lekara.Uprkos tome što mu je zabranjeno da se vrati u svoju zemlju i uprkos svakodnevnom opasnom izbegavanju zatvora i deportacije, Ravik uspeva da preživi – sve vreme tražeći nacistu koji ga je mučio u Nemačkoj. Digao je ruke od mogućnosti da zavoli, ali sudbina ima čudne puteve da mu u život vrati romansu, čak i u najgore moguće vreme. Erich Maria Remarque – Trijumfalna kapija pdf download online knjiga

Continue reading “Erih Maria Remark – Trijumfalna kapija [PDF Download]”

Otpadne vode – Skripta [PDF Download]

tretman_otpadnih_vodaKlasifikacija otpadnih voda – po vrstama, po sastavu, po načinu nastajanja; zahtevi za stepenom prečišćavanja otpadnih voda – zakonska regulativa, mogućnosti prečišćavanja. Industrijske metode za prečišćavanje otpadnih voda: hemijske metode ( neutralizacija, precipitacija, destruktivne metode), fiziko-hemijske metode (adsorpcija, hemisorpcija – jonska izmena), flotacioni postupci, solventna ekstrakcija, membranski postupci, elektrohemijski postupci (redukcija jona metala, anodna oksidacija organskih jedinjenja, elektrodijaliza), biohemijske metode, kombinovani postupci. Osnovne i pomoćne operacije pri prečišćavanju otpadnih voda: razdvajanje suspenzija (zgušnjavanje, bistrenje, filtracija, sušenje). Tretman muljeva.

Continue reading “Otpadne vode – Skripta [PDF Download]”

Danijel Defo – Robinzon Kruso [PDF Download]

Danijel Defo - Robinzon KrusoRobinzon Kruso pripada vrsti avanturističkog romana, a neki ga čak smatraju začetnikom te vrste romana. Radi se o izmišljenoj autobiografiji engleskog brodolomca koji je 28 godina svog života proveo na tropskom ostrvu gde je doživeo razne avanture. Roman je objavljen 1719. godine i odmah je postigao velik uspeh. Do današnjih dana roman je ostao svetski slavan, a mnogi pretpostavljaju da je Danijel Defo napisao priču prema istinitom događaju.

Smatra se kako je knjiga bazirana na stvarnim događajima koje je preživeo Aleksandar Selkirk. Radi se o škotskom moreplovcu koji je četiri godine proveo na ostrvu u Tihom okeanu, a čileanske vlasti su ga preimenovale u poznato ime Robinzon Kruso. Daniel Defoe – Robinson Kriso pdf download

Continue reading “Danijel Defo – Robinzon Kruso [PDF Download]”

Branimir Johnny Stulić – Biografija, intervju & poezija – Nemam više ni s kim a ni protiv koga [PDF Download]

Branimir Johnny Stulic - Autobiografija, intervjui & poezijaU Johnnyevim stihovima zabeležena su noćna skretanja i lutanja, ulice i kafići koji su bili u modi. Iz tih stihova mogu se rekonstruirati pomodnosti, zablude i običaji celih generacija. Štulićevo provociranje nikada nije bilo bez oikrića. On je intuitivno osećao sve fenomene urbanog života, ma koliko oni bili zastrašujući i mučni. Pevati o miliciji, demokratiji, ali i bludničenju na brzinu, doista se malo ko tada usudio. Sirovost, zbog koje su mu neki prigovarali, on je negovao kao stil, kao gotovo dokumentarno beleženje života, a rezultati su, dakako, bili različiti, jer nikada nio bio selektivan. Retko koji roker se mogao pohvaliti, da u gotovo svakom većem gradu bivše Juge “ima” svoj grafit, “Johnny je bog!”

Pre izvesnog vremena u razgovoru sa jednim novinarom, rekao mu je kako trenutno radi na prevodu “Ilijade”. Tom prilikom izdiktirao mu je nekoliko stihova koje je preveo: “Bijes je tvoja pjesma, Ahile strašan, Loše uspomene Ahajcima nanose, Krsanim junacima podzemlje ogradi, A smrt i pustoš darivajući stupa, Ne da se goste ptice i psine Eh, već da božja volja bude ispunjena.”

Prva slova ovih stihova tvore reč BALKAN. Jednom je Johnny rekao da su mnogi Jugosloveni, a važnije je biti Balkanac. Nedavno je dao odgovor zašto je u životu sve radio onako kako je radio: “Htio sam biti odgovoran samo sebi!”
Continue reading “Branimir Johnny Stulić – Biografija, intervju & poezija – Nemam više ni s kim a ni protiv koga [PDF Download]”

Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]

Ishod predmeta: Teorijsko i praktično osposobljavanje za rešavanje problema reciklaže tehnogenih i opasnih otpadnih sirovina sa ciljem ostvarenja ekonomske dobiti i doprinosa zaštite životne sredine.

Sadržaj predmeta: Upoznavanje sa rudarskim, metalurškim i termoenergetskim pogonima kao producentima tehnogenog otpada. Rudarski tehnogeni otpad, eksploatacije i pripreme sirovina. Rudnička odlagališta, rudnička jalovišta, flotacijska jalovišta, rudničke otpadne vode. Karakteristike rudarskog tehnogenog otpada kao osnov izbora tehnologije za preradu istih. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Metalurški tehnogeni otpad, topionička šljaka, piritne ogoretine, topionička prašina. Karakteristike metalurškog tehnogenog otpada. Tehnologije prerade metalurškog tehnogenog otpada. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Termo-energetski tehnogeni otpad, šljake, pepeli, prašine, otpadne vode. Karakteristike otpada termoenergetskih pogona, tehnologije i prerade, kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti. Tehno-ekonomska održivost i ekološka prihvatljivost predloženih tehnologija za tretman tehnogenih – otpadnih sirovina. Continue reading “Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]”

Borislav Pekić – Novi Jerusalim [PDF Download]

„Ima ljudi čije tragove sledimo kao umetnička dela… Ima ljudi čije stope, u pesku trajanja utisnute, ne vode istim smerom u kome su vodili njihovi životi… Ima ljudi čiji je život trag vrelog železa u tle utisnut… Ima ljudi čiji život u močvari trajanja liči na tragove crvenokožaca kad neće da budu uočeni… Ima ljudi čiji je život trag u vodi… “
Borislav Pekić

Novi Jerusalim je zbirka priča široke vremenske perspektive, ali i veoma široke perspektive karaktera; od ljudi koji stvaraju svet i novi sadržaj do onih koji ruše. Karakteri u sebi nose, kao dominantnu osobinu, pečat i lik vremena, kao sudbinu, iskušenje i tragiku postojanja. Svakom junaku Pekić je odredio jedan od osnovnih elemenata – metal, zemlju, vatru, vazduh, vodu …

Kada osmotrimo vremenski raspon koji pripovetke iz Novog Jerusalima obuhvataju (a to je luk od ranog srednjeg veka do daleke, antiutopijske budućnosti), možemo reći da „hronika“ u datom slučaju označava integralni letopis sveta.
U Novom Jerusalimu cela istorija je u stvari gotska hronika, beskrajni niz tajnovitih, tragički osenčenih sudbina. Preispitujući i kreativno nadograđujući neke karakteristike upravo tog i tako odabranog žanra Borislav Pekić ispunio ga je smislom za koji možemo reći da podjednako pripada svima nama, da je univerzalan. A tamo gde se govori o univerzalnom, tamo govori istinska, najviša umetnost.
Continue reading “Borislav Pekić – Novi Jerusalim [PDF Download]”