Nenasilna komunikacija – Jezik života – Maršal B. Rosenberg [PDF Download]

nenasilna komunikacijaDa li gladni veštine da se poboljša kvalitet Vaših odnosa, da produbi Vaš osećaj ličnog osnaživanja ili jednostavno komunicirate efikasnije? Nažalost, vekovima naša kultura nas je učila da mislimo i govorimo na način koji samo mogu da prodube sukob, unutrašnji bol, pa čak i nasilje. Knjiga “Nenasilna komunikacija” nudi praktične veštine  i vokabularom koji će Vam pomogne da dobijete ono što želite mirnim putem.

 

Continue reading “Nenasilna komunikacija – Jezik života – Maršal B. Rosenberg [PDF Download]”

Tomas Bernhard – Beton [PDF Download]

beton Beton je metafora za metafikcionalni sloj dela – u vidu prepreke zaokruživanju određenog proznog motiva i prepreke mogućnosti pisanja, uopšte; ali i metafora koja zaokružuje neizglednost kontrole nad svakidašnjim preprekama i, pri tom, nemogućnost da čovek bude iole dosledan.

Remek-delo slavnog austrijskog pisca, roman koji se ubraja u najznačajnija dela evropske književnosti. Thomas Bernhard

 

Continue reading “Tomas Bernhard – Beton [PDF Download]”

Ekart Tol – Moć Sadašnjeg trenutka [PDF Download]

Eckard Tolle - Moc sadasnjeg trenutkaMoć sadašnjeg trenutka predstavlja kompletan vodič, potpun kurs iz meditacije i spoznaje. To je knjiga kojoj se treba stalno vraćati – i svaki put kada joj se opet posvetite, bićete nagrađeni novom mudrošću i značenjem. To je knjiga koju će mnogi ljudi želeti da proučavaju do kraja života. Moć sadašnjeg trenutka ima predane čitaoce čiji je broj u porastu. Već je proglašena za remek-delo, a kako god da je ljudi nazivaju, kako god da je opisuju, u pitanju je knjiga koja ima snagu da menja živote, snagu da nas u potpunosti dovede do spoznaje ko smo zaista.

Eckhart Tolle – Moć sadašnjeg trenutka pdf download online knjiga

Continue reading “Ekart Tol – Moć Sadašnjeg trenutka [PDF Download]”

Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]

betonPredmet ove doktorske disertacije je proučavanje uticaja mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona projektovanih na bazi sintetičkih agregata (elektro-topljenog korunda i kalcinisanog boksita), visoko-aluminatnog cementa i aditiva. Osnovni cilj istraživanja je
utvrđivanje zavisnost između mikrostrukture i najvažnijih fizičkih, termo-mehaničkih i termičkih svojstava i parametara procesa sinterovanja vatrostalnih betona, jer u literaturi postoji mali broj podataka o uticaju mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona koji kao agregate sadrže boksit i korund.

Doktorska disertacija “Uticaj mikrostrukture na svojsta vatrostalnih betona”, Tehnološko – metalurški fakultet, godina 2009.

Continue reading “Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]”