Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]

dtm_omarska_950x4451

Rudarskom eksploatacijom mineralnih sirovina životna sredina je ugrožena sa tri aspekta: iscrpljivanjem prirodnih resursa, razaranjem (degradacijom) sredine i zagađenjem okoline. Štetnosti koje nastaju mogu biti kratkotrajne, dugotrajne i trajne. Poseban problem predstavlja činjenica da rudarski pogoni i posle obustave rada predstavljaju opasnost po životnu sredinu.

Continue reading “Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]”

Ekart Tol – Tišina govori [PDF Download]

Ova knjiga, naravno, koristi reči koje u aktu čitanja postaju misli u vašoj glavi. Ali to nisu obične misli – prisilne, bučne, samodovoljne, koje vape za pažnjom… Misli iz ove knjige ne govore ’Pogledaj u mene’, već ’Pogledaj iza mene’. Zato što su proizašle iz spokojne tišine, one imaju moć – moć da vas vrate u istu tu spokojnu tišinu iz koje su nastale. Ta je tišina unutrašnji mir, a ta smirenost i spokoj suština su vašeg bića. Unutrašnja tišina je ono što će spasti i preobraziti svet.“

Eckhart Tolle – Tišina govori pdf download online knjiga

Continue reading “Ekart Tol – Tišina govori [PDF Download]”

Nenasilna komunikacija – Jezik života – Maršal B. Rosenberg [PDF Download]

nenasilna komunikacijaDa li gladni veštine da se poboljša kvalitet Vaših odnosa, da produbi Vaš osećaj ličnog osnaživanja ili jednostavno komunicirate efikasnije? Nažalost, vekovima naša kultura nas je učila da mislimo i govorimo na način koji samo mogu da prodube sukob, unutrašnji bol, pa čak i nasilje. Knjiga “Nenasilna komunikacija” nudi praktične veštine  i vokabularom koji će Vam pomogne da dobijete ono što želite mirnim putem.

 

Continue reading “Nenasilna komunikacija – Jezik života – Maršal B. Rosenberg [PDF Download]”