Reciklaža starih aluminijumskih kablova primenom korona elektrostatičke separacije – Diplomski rad

01 KoriceRastući trend odbačenih električnih i elektronskih uređaja predstavlja realnost u svetu i kod nas. Ovo izaziva opravdanu zabrinutost celokupne svetske javnosti. Pri tome je poražavajuća činjenica da je procenat oporavljenih i recikliranih elektronskih komponenti vrlo nizak, tek negde oko 15%. Smatra se da preostalih 85% odbačenih elektroniskih  komponenti završi na deponijama smeća. Samo jedan mali deo elektronskog i električnog otpada predstavljaju otpadni kablovi. I ovaj otpad se mora nekako zbrinuti. Glavna pokretačka snaga za reciklažu otpadnih kablova je vrednost metala i ušteda prirodnih resursa iz kojih se ti metali dobijaju.

Continue reading “Reciklaža starih aluminijumskih kablova primenom korona elektrostatičke separacije – Diplomski rad”

Sigmund Frojd – Tumačenje snova [PDF Download]

U delima čiji spisak priključujem na kraju svoga rada nalaze se mnoge napomene koje mogu dati podstreka, i obilje zanimljivog materijala za našu temu, ali tu nema ničega, ili malo čega od onog što bi pogađalo suštinu sna ili što bi definitivno moglo resiti jednu od njegovih zagonetaka. Još manje znanja o tome, naravno, stekli su obrazovani laici. Kakvo je shvatanje našao san u praistorijskim vremenima čovečanstva kod primitivnih naroda, i kakav je uticaj mogao imati na stvaranje njihovih predstava o svetu i o duši, to predstavlja temu od tako velikog interesa da je vrlo nerado isključujem iz obrade u vezi sa ovim. Skrećem pažnju na poznata dela ser Đ. Luboka (Sir J. Lubbock), H. Spensera (Spencer), E. B. Tajlora (Tylor) i drugih. Dodaću samo to da nam značaj ovih problema i spekulacija mogu postati shvatljivi tek pošto smo resili zadatak „tumačenja snova« koji nam lebdi pred očima. Continue reading “Sigmund Frojd – Tumačenje snova [PDF Download]”

Reciklaža elektronskog otpada metodom elektrostatičke separacije – Diplomski rad

01Količina štampanih ploča u svetu se neprekidno uvećava. Štampane ploče su zastupljene u najvećem broju elektronskih uređaja. Složenost štampanih ploča čini njihovu reciklažu komplikovanom, pa je ona danas, nažalost, zastupljena samo oko 15 %. Značajno veća količina štampanih ploča završi na deponijama u originalnom stanju ili mehanički obrađena radi redukcije zapremine.
Elektrostatička separacija štampanih ploča postaje sve interesantnija metoda koja se koristi za razdvajanje metala od visokokvalitetnih plastičnih materijala. Ova tehnologija je naročito korisna zbog očuvanja životne okoline, a i zbog veće efikasnosti pri recikliranju metala ti odnosu na konvencionalne metode. Elektrostatička separacija je zasnovana na razlici U elektrićnoj provodnosti različitih vrsta materijala. U ovom radu ispitana je mogućnost reciklaže štampanih ploča, odnosno mogućnost odvajanja metala od plastike, kao i kvalitet dobijenih proizvoda na laboratorijskom visokonaponskom elektrostatičkom separatoru tipa „ERIEZ“ model ES-14-O I S.

Continue reading “Reciklaža elektronskog otpada metodom elektrostatičke separacije – Diplomski rad”

Haled Hoseini – Lovac na zmajeve [PDF Download]

Haled Hoseini - Lovac na zmajeveOvaj snažan debitantski roman pripoveda o žestokoj okrutnosti i žestokoj ljubavi koja iskupljuje. Oboje menjaju život Amiru, mladom i bogatom pripovedaču, koji sazreva u poslednjim mirnim danima svoje otadžbine, pre revolucije i upada ruske vojske. Ali politički događaji, čak i oni dramatični poput ovih prikazanih u Lovcu na zmajeve, samo su deo ove priče. U Lovcu na zmajeve Haled Hoseini nam daje živopisnu i životnu priču koja nas podseća na to koliko se njegov narod bori da trijumfuje nad silama nasilja – silama koje mu i danas prete. Khaled Hosseini – Gonič zmajeva pdf download online

Continue reading “Haled Hoseini – Lovac na zmajeve [PDF Download]”

Antoan de Sent Egziperi – Mali Princ [PDF Download]

mali-princ-antoan-de-sent-egziperiMali princ je knjiga za male i velike… Napisana poput bajke, ona otkriva utopijski svet kroz priču o dečaku dospelom sa udaljene i sićušne planete i njegovom traganju za odanošću i ljubavi.

Ovo je knjiga i o stvarnom svetu, o čoveku, njegovim zabludama i grehovima, o nevinosti u otkrivanju najdubljih i najdragocenijih vrednosti postojanja, koja svojom sugestivnošću i poetskom toplinom decenijama osvaja generacije mladih i odraslih čitalaca. Antoine de Saint Exupery – Mali princ pdf download

Continue reading “Antoan de Sent Egziperi – Mali Princ [PDF Download]”

Zbignjev Bžežinski – Velika šahovska ploča [PDF Download]

Duboko uveren u današnji primat američkog društva, koje je po njemu ovoga trenutka jedina i poslednja supersila, Brzezinski se priklanja realnom viđenju suvremenog sveta u kome upravo ta jedina super sila ima vodeće mesto. Po svom tehnološkom, gospodarskom, vojnom i kulturološkom vodstvu američko društvo je dinamo današnjih međunarodnih odnosa i istodobno glavni generator rešavanja svih kriznih stanja i napetosti. Ta nova, gotovo do kraja globalna američka uloga, suočava se s tendencijama globalizacije u kojoj svojom snagom, iskustvom ili strateškim viđenjem budućnosti Amerika ima najvažnije mesto. Zbigniew Brzezinski – Velika šahovska tabla pdf download

Continue reading “Zbignjev Bžežinski – Velika šahovska ploča [PDF Download]”

Milovan Vitezović – Šešir profesora Koste Vujića [PDF Download]

sesir profesora koste vujovicaProleće u Beogradu 1886. godine. Kosta Vujić, profesor Prve muške gimnazije, je pred penzijom i ispraća svoju poslednju generaciju maturanata. Ovo je priča o jednom neobičnom profesoru ali i neobičnom razredu. On je na kraju a oni na početku života. Iako mu kao razred zadaju dosta glavobolja svojim nestašlucima, profesor Vujić vremenom shvata da među tim mangupima ima budućih naučnika, pesnika, matematičara i političara. On u njima prepoznaje buduće akademike, pripadnike intelektualne elite stoleća koje dolazi. Vitezović u ovom romanu, uz dozu humora i nostalgije, oživljava autentične ličnosti iz srpske istorije. Opisuje njihove poslednje gimnazijske dane, udvaranja i ljubavne jade, književne sedeljke na doksatu Ilićevih, kupanja na Savi. Njihove dane mladosti uz ukus prvih majskih trešanja…

Continue reading “Milovan Vitezović – Šešir profesora Koste Vujića [PDF Download]”

Noam Čomski – Kobno Trojstvo [PDF Download]

noam chomsky kobno trojstvoIstorija Bliskog istoka, od osmanlijske vlasti, preko dolaska novih kolonijalnih sila Britanaca i Francuza, opterećena je i određena sukobom svetskih sila oko kontrole i nadzora nad eksploatacijom i distribucijom nafte. Krajem dvadesetog stoleća transnacionalne korporacije izbijaju na čelno mesto i nameću vlastite interese
kao opšte. Noam Chomsky

 

 

Continue reading “Noam Čomski – Kobno Trojstvo [PDF Download]”