Tomas Bernhard – Beton [PDF Download]

beton Beton je metafora za metafikcionalni sloj dela – u vidu prepreke zaokruživanju određenog proznog motiva i prepreke mogućnosti pisanja, uopšte; ali i metafora koja zaokružuje neizglednost kontrole nad svakidašnjim preprekama i, pri tom, nemogućnost da čovek bude iole dosledan.

Remek-delo slavnog austrijskog pisca, roman koji se ubraja u najznačajnija dela evropske književnosti. Thomas Bernhard

 

Continue reading “Tomas Bernhard – Beton [PDF Download]”

Ekart Tol – Moć Sadašnjeg trenutka [PDF Download]

Eckard Tolle - Moc sadasnjeg trenutkaMoć sadašnjeg trenutka predstavlja kompletan vodič, potpun kurs iz meditacije i spoznaje. To je knjiga kojoj se treba stalno vraćati – i svaki put kada joj se opet posvetite, bićete nagrađeni novom mudrošću i značenjem. To je knjiga koju će mnogi ljudi želeti da proučavaju do kraja života. Moć sadašnjeg trenutka ima predane čitaoce čiji je broj u porastu. Već je proglašena za remek-delo, a kako god da je ljudi nazivaju, kako god da je opisuju, u pitanju je knjiga koja ima snagu da menja živote, snagu da nas u potpunosti dovede do spoznaje ko smo zaista.

Eckhart Tolle – Moć sadašnjeg trenutka pdf download online knjiga

Continue reading “Ekart Tol – Moć Sadašnjeg trenutka [PDF Download]”

Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]

betonPredmet ove doktorske disertacije je proučavanje uticaja mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona projektovanih na bazi sintetičkih agregata (elektro-topljenog korunda i kalcinisanog boksita), visoko-aluminatnog cementa i aditiva. Osnovni cilj istraživanja je
utvrđivanje zavisnost između mikrostrukture i najvažnijih fizičkih, termo-mehaničkih i termičkih svojstava i parametara procesa sinterovanja vatrostalnih betona, jer u literaturi postoji mali broj podataka o uticaju mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona koji kao agregate sadrže boksit i korund.

Doktorska disertacija “Uticaj mikrostrukture na svojsta vatrostalnih betona”, Tehnološko – metalurški fakultet, godina 2009.

Continue reading “Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]”

Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]

reciklaza-pet-aOsnovna delatnost preduzeća koje treba da se formira biće reciklaža plastike i proizvodnja PVC folije. Istraživanjem tržišta došao sam do saznanja da postoji velika potreba za reciklažom na domaćem tržištu a ima i puno deponija.
Kao budući lider u oblasti reciklaže želim da recikliram plastiku iz država u okruženju kao i Evropske Unije i da od Srbije napravim ekološku državu.
Otuda potreba i cilj osnivanja preduzeća, jer je moja želja kao vlasnika da svojom brzinom i kvalitetom izrade postanem jedan od vodećih ljudi ove oblasti u našoj zemlji. Kao preduzetnik očekujem da će moja firma imati izuzetnu poslovnu efektivnost i efikasnost, dinamičan rast i razvoj.
Biznis plan koji ću uraditi treba da pokaže da li je ovako postavljeni cilj realno ostvarljiv. Plan je precizan i koncizan. U njemu će se analizirati tržišni,tehničko-tehnološki, ekonomsko-finansijski i organizaciono-upravljački aspekti biznisa. Plan će obuhvatiti prezentaciju analize i procene celokupnog biznisa, od ideje do njenog konačnog oblikovanja.

Diplomski “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže” na Mašinskom fakultetu u Beogradu, godina 2012.

Continue reading “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]”