Adolf Hitler – Mein kampf (Moja borba) [PDF Download]

images„Mein kampf“ (u prevodu znači „Moja borba“) je knjiga koju je napisao Adolf Hitler, u kojoj se kombinuju elementi autobiografije i Hitlerovih političkih i ideoloških gledišta, koja su kasnija postala načela nacističke ideologije.
Prvi tom je nazvan „Obračun“ (nem. Eine Abrechnung), i izdat je 18. jula 1925. godine. Drugi tom je nazvan „Nacionalsocijalistički pokret“ (nem. Die nationalsozialistische Bewegung) i izdat je 1926. godine. Hitler je knjigu nazvao „Četiri i po godine borbe protiv laži, gluposti i kukavičluka“ (nem. Viereinhalb Jahre des Kampfes gegen Lüge, Dummheit und Feigheit). Njegov izdavač Maks Aman (nem. Max Amann) odlučio je da je naslov predugačak i prekomplikovan i knjigu je objavio pod imenom „Mein kampf“.

Continue reading “Adolf Hitler – Mein kampf (Moja borba) [PDF Download]”

Meša Selimović – Tvrdjava [PDF Download]

“Tvrđava je svaki čovjek, svaka zajednica, svaka država, svaka ideologija.” Meša Selimović.

Čovjek i smrt, tema koja je izašla iz Selimovićeve vlastite biografije i sudbine, glavna je tema romana Tvrđava.

Radnja romana se dešava u XVII vijeku, neposredno poslije Hoćinske bitke, u muslimanskoj sarajevskoj sredini.

Glavni lik je Ahmed Sabi, običan čovjek, vojnik koji poslije rata započinje novi život bez porodice, jer su umrli od opake bolesti koja je harala u tom periodu.

On želi da nađe most do drugih ljudi, jer zna da nas razdvaja i uništava mržnja. Ljubav je ta koja nas može održati. Selimović je kroz Sabov lik prikazao ono što može da zadesi bilo koga od nas običnih smrtnika.

Kroz konfliktne odnose koji se javljaju kod Šabe, Selimović želi da prikaže sposobnost ljudi da odgovore na neka životna pitanja.

Continue reading “Meša Selimović – Tvrdjava [PDF Download]”

Den Braun – Da Vinčijev Kod [PDF Download]

da_vincijev_kod1Ugledni kustos Žak Sonijer posrnu kroz zasvođen ulaz u Veliku galeriju Muzeja. Pohrli ka najbližoj slici koju je video, jednom Karavađu. Grabeći pozlaćeni okvir, sedamdesetšestogodišnji čovek podiže remek-delo i povuče ga ka sebi tako da se ono odvoji od zida. Sonijer se sruči na leđa, pokriven platnom. Kao stoje i očekivao, gvozdena kapija u blizini pade uz zaglušujući tresak, zatvarajući ulaz u krilo. Parket na podu se zatrese. U daljini, oglasi se alarm. Kustos je ležao za trenutak, boreći se za dah, procenjujući situaciju. Još sam živ. Ispuzao je ispod platna i pogledom pretraživao prazan prostor u potrazi za skloništem. Začu se glas, toliko blizu da se zaledio: “Ne mrdaj.” Na rukama i kolenima, kustos se ukipi, polako okrećući glavu. Svega pet metara daleko, sa spoljašnje strane zatvorene kapije, silueta njegovog napadača, velika poput planine, zurila je u njega kroz gvozdene rešetke. Bio je širok i visok, avetinjski blede kože i već proređene bele kose. Dužice su mu bile ružičaste sa tamnocrvenim zenicama. Albino je izvukao pištolj iz kaputa i proturio cev kroz rešetke, uperivši je pravo u kustosa. “Nije (rebalo da bežiš.” Nije bilo lako odrediti njegov akcenat. “A sada mi reci gdeje.” “Već sam vam rekao”, kustos promuca, klečeći bespomoćno na podu galerije. “Nemam predstavu o čemu govorite.” “Lažeš.” Čovek je piljio u njega, potpuno nepomičan. Jedino mu je u avetinjskim očima titrao blesak. “Ti i tvoja braća imate nešto što vam ne pripada.” Kustos oseti nalet adrenalina. Kako je mogao da zna?

Continue reading “Den Braun – Da Vinčijev Kod [PDF Download]”

Čarls Bukovski – Žene [PDF Download]

Bilo mi je 50 godina i već četiri godine nisam bio u krevetu sa ženom. Nisam imao ženska poznanstva. Gledao sam žene u prolazu, na ulici ili bilo gde, ali gledao sam ih bez želje, s osećanjem da to nema svrhe. Drkao sam redovno, ali je ideja da imam odnos s nekom ženom — čak i u aseksualnom smislu — bila nedostupna mojoj mašti. Imao sam vanbračnu ćerku od šest godina. Živela je s majkom a ja sam plaćao alimentaciju. Bio sam oženjen davno, još u mojoj 35-oj. Taj brak je trajao dve i po godine. Žena se razvela od mene. Samo jednom sam voleo. Umrla je od akutnog alkoholizma. Umrla je sa 48 godina, kad sam ja imao 38. Moja žena bila je 12 godina mlađa od mene. Verujem da je i ona sada mrtva, mada ne mogu baš da tvrdim. Pisala mi je dugačka pisma za svaki Božić, punih 6 godina posle razvoda. Nikada nisam odgovarao …

Continue reading “Čarls Bukovski – Žene [PDF Download]”

Joomla 1.5 – Tutorijal srpski jezik [PDF Download]

joomlaJoomla je slobodni sistem za upravljanje sadržajem (engl. Content Management System) otvorenog koda koji je napisan u programskom jeziku PHP, za objavljivanje sadržaja na Vebu i Intranetu, uz korišćenje MySQL baze podataka. Napravljena je po MVC modelu koji može da se koristi i nezavisno od CMS-a i već sadrži mogućnosti kao što su keširanje stranica, RSS dovode, prilagođeni izgled stranice za štampu, kratke vesti, blog, ankete, pretragu i podršku za više jezika. Trenutno je aktuelna verzija 3.3.6.

Continue reading “Joomla 1.5 – Tutorijal srpski jezik [PDF Download]”

Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]

dtm_omarska_950x4451

Rudarskom eksploatacijom mineralnih sirovina životna sredina je ugrožena sa tri aspekta: iscrpljivanjem prirodnih resursa, razaranjem (degradacijom) sredine i zagađenjem okoline. Štetnosti koje nastaju mogu biti kratkotrajne, dugotrajne i trajne. Poseban problem predstavlja činjenica da rudarski pogoni i posle obustave rada predstavljaju opasnost po životnu sredinu.

Continue reading “Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]”