Den Simons – Pesma boginje Kali [PDF Download]

pesme boginje kali den simonsNa početku ovog zapanjujućeg debitantskog romana jednog od najvećih savremenih američkih pisaca, glavni junak Robert Luzak je naivni idealista. Kao pesnik i novinar, dobija zadatak da napiše članak o M. Dasu, slavnom indijskom pesniku koji je nestao pre izvesnog vremena i za koga se govorka da se ponovo pojavio (ili vaskrsnuo) u Kalkuti. Štaviše, čini se da je Das napisao novo, izvanredno delo i Luzak treba da pregovara s njim o pravima za objavljivanje u Americi. Sve to zvuči prilično jednostavno – idi u Indiju, upoznaj se sa čovekom, ponudi mu novac i proslavi se, ali na kraju Pesme boginje Kali Luzak će otputovati do samog središta pakla, odakle će se vratiti čovek koji je ostao bez igde ičega. Dan Simmons – Pjesme bogice Kali pdf download

Continue reading “Den Simons – Pesma boginje Kali [PDF Download]”

Cementne sirovine – Seminarski rad [PDF Download]

cementara Popovac

Cement je građevinski vezivni materijal dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora u fini prah. Vapnenac je sedimentna stijena sastavljena od minerala kalcita; osim toga može sadržavati i male količine drugih minerala: gline, sporogelita, dijaspora, hidrargilita, limonita, hematita, kremena, cirkona, turmanlina i granita. Nastao je taloženjem. Lapor je mehanička sedimentna stijena, siva do žućkasta smjesa nastala čvrstim povezivanjem glina pomoću vapnene otopine. Lapor je mješavina gline i vapnenca. Cement se koristi za dobivanje mortova, žbuka i betona kada se miješa o određenim omjerima sa pijeskom, tucanikom i vodom. Cement je zajednički naziv za sva veziva s izrazito hidrauličkim svojstvima, što znaci da vežu i stvrdnjavaju u dodiru s vodom, svejedno da li se nalaze na zraku ili pod vodom, jer reakcijom s vodom daju stabilne ili netopljive produkte. CEMENT je praškasti materijal, koji pomiješan s vodom, kemijskim reakcijama i pratećim fizikalnim procesima prelazi u očvrsnulu cementnu pastu ili cementni kamen. Riječ cement dolazi od latinskih rijeci caedare = lomiti i lapidem = kamen.

Seminarski rad o cementnim sirovinama, Zagreb, godina 2012. Hrvatski jezik.

Continue reading “Cementne sirovine – Seminarski rad [PDF Download]”

Skot Ficdžerald – Veliki Getsbi [PDF Download]

Veliki Getsbi - Skot FicdzeraldTreba biti Frensis Skot Ficdžerald pa umeti sa malo reči reći velike i važne stvari. Radnja romana dešava se dvadesetih godina XX veka – u doba džeza – kako ga Ficdžerald naziva, i prikaz je razočaranja urbane populacije u američki san. Na raskošnim pozornicama grada koji nikada ne spava i Getsbijeve vile smenjuju se bogati skorojevići, starlete, isprazni likovi tadašnje elite, dok glavni junak, svestan svog porekla i trenutka u kojem živi, nesrećan u ljubavi, ostaje jedini iskreni svedok vremena. Svestan da je zbog svog bogatstva stekao društveni položaj i naklonost džet-seta, Getsbi shvata da se ono do čega nam je stalo ne može kupiti novcem.

Veliki Getsbi je jedinstven portret vremena koji na elegantan i ciničan način oslikava svoje doba u kojem se i danas možemo prepoznati. Continue reading “Skot Ficdžerald – Veliki Getsbi [PDF Download]”