Piter Suber – Otvoreni pristup [PDF Download]

Otvoreni pristup naučnom znanju podrazumeva da svaki čovek koji ima pristup Internetu bilo gde u svetu ima pravo da čita, preuzima, čuva, štampa i koristi digitalni sadržaj dela objavljenih u režimu otvorenog pristupa, sa jedinom obavezom da korektno navede izvor informacija.

Pokret za otvoreni pristup nastao je kao reakcija na apsurdnu situaciju da do rezultata istraživanja, koja su sprovedena budžetskim sredstvima, ne mogu bez velikih troškova da dođu ni poreski obveznici, a ni sami autori, jer su autorska prava morali prilikom objavljivanja da prenesu na izdavače, koji su najčešće visokoprofitne multinacionalne korporacije.

Piter Suber u svojoj knjizi, u deset poglavlja, logično i koncizno saopštava sve što treba da se zna o otvorenom pristupu, možda najvažnijoj inicijativi u oblasti dostupnosti i razmene informacija i sadržaja. Bez okolišanja i jasno odgovara na pitanja koja sebi mnogi danas postavljaju,raščišćava nedoumice i zablude koje većinom nastaju zbog prebrzog razvoja ovog koncepta koji ne stiže da se detaljno elaborira i ustali.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Piter Suber – Otvoreni pristup

Facebook Comments