Praktikum – Teorija hidro i elektrometalurških procesa [PDF Download]

0000001Sadržaj ovog praktikuma odgovara programu vežbi iz predmeta Teorija hidro i elektrometalurških procesa na trećoj godini metalurgije na Tehničkom fakultetu u Boru.

 

 

 

 

Praktikum možete pročitati na linku:

Praktikum Hidrometalurgija

Facebook Comments