Rimsko pravo – Skripta [PDF Download]

Rimsko pravo - SkriptaRimsko pravo se razvija od legendarnog osnutka grada Rima pa sve do sloma Rimskog carstva, a nakon toga nastavlja život kroz vizantsko pravo i kroz recepciju rimskog prava u varvarskim državama Zapada tokom srednjeg veka. Ponovno oživljava tokom renesanse, kada se njegovi instituti iznova otkrivaju i izučavaju za potrebe novonastale robne privrede začetka kapitalističkog sistema a zatim, sve do danas, vrše uticaj i žive u institutima, osobito građanskim, i u suvremenom pravu.

Skriptu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi skriptu