Roger Garaudy – Slučaj Izrael [PDF Download]

Ova rasprava se bavi “zabranjenom” temom: cionizmom i državom Izrael. U Francuskoj se može kritikovati katolička dogma ili marksizam, napadati ateizam ili nacionalizam, osuđivati režimi Sovjetskog Saveza, SAD ili Južne Afrike, propovedati anarhija ili monarhizam bez posebnih rizika, osim uobičajenog polemiziranja koje se može završiti i opovrgavanjem autorovih postavki. Ako se, međutim, pristupi analiziranju cionizma zakoračuje se u sasvim drukčiji svet. Iz domena literature prelazi se u domen sudova pravde. Na temelju jednog zakona od 29. jula 1881 . godine, koji, vrlo ispravno, zabranjuje klevetanje bilo koje osobe na temelju njene pripadnosti određenoj
etničkoj grupi, naciji, rasi ili religiji, svaka kritika države Izrael i političkog cionizma na kojem počiva izlaže vas gonjenju.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Roger Garaudy – Slucaj Izrael

Facebook Comments