Salvador Dali – Oslobadjanje prstiju [PDF Download]

Simbolički poredak tekstova Dalijeve “teorije”, iako koncentrisane oko osnovnih postulata mišljenja iz kojeg su nadrealisti još više pojačali iracionalistički karakter simbolističkog pokreta u umetnosti a rušenje konvencionalne i razumljive upotrebe jezika označenih prizora (sadržaja) slike doveli do apsurda, nosi u sebi neke od principa o “nesvarljivom” u znanju, i teoriji tzv. transcendentalnog opravdanja. I to onog preko kojeg proklamuje automatizam “doteranih, odnosno lazuriranih” slika koje se vizuelno javljaju kod umetnika, što ih poput senke prate.

Njihovo se filozofsko značenje sastoji u tome što nam nude “iskustvo” umetnosti u njenom “nomadskom stanju” ideja, suspregnutih sa stanjima ideja toka (pod)svesti u njenoj najdivljijoj zbrci i usamljenosti.

Utisak je da su Dalijevi eseji pisani u nekom somnabulističkom stanju, ni u snu, ni na javi, što je kod njega lik “savesnog studenta nadrealizma” metaforički preobrazilo u lik teoretičara sa ambicijama vizionara, mističkog proroka i fantaste. Onog kod koga je transparentno verbalizovana sklonost prema fantomima, mađiji i okultizmu. I koji veruje u preobražaj mita “u smislu da se hipnotički nepokretan lik Narcisove figure postepeno gubi sve dok ne postane potpuno nevidljiv ako se u njega, izvesno vreme i sa malog odstojanja, rasejano zagleda” posmatračevo oko.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu

Facebook Comments