Srdjan Pirivatrić – Samuilova država [PDF Download]

Samuilovo carstvo (znano još i kao Bugarsko, Zapadnobugarsko carstvo iz 976.-1018.) bila je kratkotrajna državna tvorevina nastala nakon ustanka četvorice komitopula sinova komite (kneza) Nikole. To je bio prvi u nizu od tri slavenska ustanka protiv Bizanta u 10. i 11. stoljeću.

Svoj vrhunac dosegla je za vladavine cara Samuila. Nakon poraza na Bjelasici i Samuilove smrti (1014.), njegov nećak Ivan Vladislav pobivši sve članove uže Samuilove obitelji preuzeo je vlast.

Bizant je nakon toga uspio pobijediti ustanike, te nakon Vladislavove smrti kod obrane Drača, (1018.) pobjednički ući u Ohrid i srušiti Samuilovo carstvo.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Srdjan Pirivatric – Samuilova drzava

Ostavite komentar