Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje [PDF Download]

Staklena šipka protrljana svilom ima osobinu da privlači lake predmete. Kaže se da je šipka naelektrisana, da poseduje izvesnu količinu elektriciteta, to jest izvesno naelektrisanje (električni „naboj“ ili ,,punjenje“). Svako telo može se na neki način naelektrisati. Iako u prirodi ima vrlo mnogo različitih tela, postoje samo dve vrste elektriciteta.

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu