Aleksandar Stamatović – Istina o četnicima [PDF Download]

Decenijama je u Jugoslaviji četnički pokret od strane propagandne mašinerije komunističkog režima predstavljan u najgorim svojstvima.To predstavljanje ima široku lepezu,počev od režimskih komunističkih istoričara i njihovog “naučnog” pristupa proučavanju prošlosti,preko književne literature,pa sve do igranih filmova i stripova.U svim tim aspektima četnici su predstavljani kao pokret izdaje,krvi i mraka.Namjera komunističkog režima,bila je da ih predstavi u svijesti mlađih generacija,kao pokret:ubojica,palikuća,siledžija,koljača,pijanica,bradatih i dugokosih zapuštenih ljudi,koji vitlaju noževima i mašu crnim zastavama sa mrtvačkim glavama.Kao u kakvim dječijim bajkama,želio se predstaviti kontrast,vječite borbe dobra i zla,patriotizma i izdaje.
Nasuprot pijanim i zapuštenim četnicima,bili su partizani,izbrijani,začešljani,sa crvenim zastavama i drugaricama partizankama,koji se bore za slobodu i umiru sa pjesmom na usnama.
Istorija i istina bile su sasvim drugačije. Continue reading “Aleksandar Stamatović – Istina o četnicima [PDF Download]”