Andre Žid – Podrumi Vatikana [PDF Download]

“Podrumi Vatikana” su briljantno napisana knjiga, verovatno najbolja u Zidovom beleltrističkom opusu, u kojoj glavni junak Lafkadio, s idejom “bezrazložnog čina” (acte gratuit) ubistva koje sprovodi u delo, dokazuje sebi apsolutnu slobodu, izvan svih moralnih i etičkih normi.

Andre Gide – Podrumi Vatikana pdf download online knjiga

 

 

Continue reading “Andre Žid – Podrumi Vatikana [PDF Download]”

Andre Žid – Kovači lažnog novca [PDF Download]

Andre Žid je sa svojim romanom Kovači lažnog novca, objavljenim 1925. godine u La Nouvelle Revue française (NRF), uveo mnoge tendencije u svjetsku književnost koje možemo nazvati pravom književnom revolucijom. Prije svega, tu je pojam mise en abyme koji je uzeo iz heraldike i sam postavio na hartiju, ali o tome će biti govora nešto kasnije. Nego ono što je jedna od primarnih karakteristika ovog, i danas rado čitanog romana, jeste čitava  plejada likova koja se provlači kroz priču i čije sudbine, karakteri i postupci pletu radnju djela na način samo svojstven Židu,  možemo reći sasvim židovski. Kovač lažnog novca je djelo koje sugestivno i suptilno oslikava duhovnu atmosferu Francuske onoga vremena. Židovi junaci – pisci, umjetnici, studenti i boemi dočaravaju svijet u kojem je sve manje „stvarnosti“, a sve više sujete i laži, dva pojma koja se stapaju u istinu o društvu toga doba, koje se lako može porediti i sa ovim današnjim.

Andre Gide – Kovači lažnog novca pdf download online knjiga

Continue reading “Andre Žid – Kovači lažnog novca [PDF Download]”