Andre Žid – Plodovi, Novi plodovi [PDF Download]

Neka te, Natanaele, ne zbuni grub naslov koji sam izabrao za ovu knjigu; mogao sam je nazvati Menalk, ali Menalk nije nikad, kao ni ti, postojao. Jedino ime kojim se ova knjiga mogla pokriti, to je moje ime; ali kako bih se onda usudio da je potpišem.
U nju sam uneo celog sebe bez ulepšavanja, bez stida, a ako ponekad u njoj govorim o zemljama koje nikad nisam video, o mirisima koje nikad nisam mirisao, o postupcima koje nikad nisam učinio — ili o tebi, moj Natanaele, koga još nisam sreo — to nije iz licemerstva, i to nisu veće laži no to ime, koje ti dajem, Natanaele, koji ćeš me čitati, ne znajući kako će biti tvoje ime.

Continue reading “Andre Žid – Plodovi, Novi plodovi [PDF Download]”

Andre Žid – Povratak iz SSSR-a [PDF Download]

Andre Žid sa svojim pogledima na moral, religiju i društvo ostao je jedna od najkontraverznijih figura svetske književnosti dvadestog veka. U prvim decenijama stvaralaštva tokom kojih je sam finansirao objavljivanje svojih knjiga, ostao je nepoznat van uskog kruga prijatelja i poštovalaca, da bi tek nakon Prvog svetskog rata postao cenjena figura pisane reči u širem krugu evropskih intelektualaca. Sa druge strane, književno priznanje bilo je propraćeno i mnogobrojnim skandalima i zabranama. Tako je nakon Povratka iz SSSR, knjige kojom je iskazao razočarenje u Oktobarsku revoluciju, bio zabranjen u Sovjetskom Savezu, zatim je zabranjen u nacistističkoj Nemačkoj, da bi godinu dana nakon smrti Vatikan čitav opus stavio na listu zabranjenih knjiga, kao deo književnih ostvarenja kojih bi se svaki rimokatolik pod pretnjom smrtnog greha valjao kloniti.

Continue reading “Andre Žid – Povratak iz SSSR-a [PDF Download]”

Andre Žid – Podrumi Vatikana [PDF Download]

“Podrumi Vatikana” su briljantno napisana knjiga, verovatno najbolja u Zidovom beleltrističkom opusu, u kojoj glavni junak Lafkadio, s idejom “bezrazložnog čina” (acte gratuit) ubistva koje sprovodi u delo, dokazuje sebi apsolutnu slobodu, izvan svih moralnih i etičkih normi.

Andre Gide – Podrumi Vatikana pdf download online knjiga

 

 

Continue reading “Andre Žid – Podrumi Vatikana [PDF Download]”

Andre Žid – Kovači lažnog novca [PDF Download]

Andre Žid je sa svojim romanom Kovači lažnog novca, objavljenim 1925. godine u La Nouvelle Revue française (NRF), uveo mnoge tendencije u svjetsku književnost koje možemo nazvati pravom književnom revolucijom. Prije svega, tu je pojam mise en abyme koji je uzeo iz heraldike i sam postavio na hartiju, ali o tome će biti govora nešto kasnije. Nego ono što je jedna od primarnih karakteristika ovog, i danas rado čitanog romana, jeste čitava  plejada likova koja se provlači kroz priču i čije sudbine, karakteri i postupci pletu radnju djela na način samo svojstven Židu,  možemo reći sasvim židovski. Kovač lažnog novca je djelo koje sugestivno i suptilno oslikava duhovnu atmosferu Francuske onoga vremena. Židovi junaci – pisci, umjetnici, studenti i boemi dočaravaju svijet u kojem je sve manje „stvarnosti“, a sve više sujete i laži, dva pojma koja se stapaju u istinu o društvu toga doba, koje se lako može porediti i sa ovim današnjim.

Andre Gide – Kovači lažnog novca pdf download online knjiga

Continue reading “Andre Žid – Kovači lažnog novca [PDF Download]”