Antoan de Sent Egziperi – Zemlja ljudi [PDF Download]

Od zemlje saznajemo mnogo više o nama samima no iz svih knjiga. I to zato što nam se ona odupire.
Čovek sebe upozna tek kad se sukobi sa preprekom. Ali, da bi je savladao, potrebna mu je alatka, potreban mu je strug ili plug. Dok ore, seljak malo-pomalo izvlači iz prirode poneku tajnu, a istina do koje dolazi opšta je. Isto
tako i avion, ta alatka vazdušnih linija, uvodi čoveka u sve stare probleme.
Uvek mi je pred očima slika mog prvog noćnog leta u Argentinu, tamna noć u kojoj su kao zvezde jedino svetlucale retke svetiljke rasute po ravnici.

Continue reading “Antoan de Sent Egziperi – Zemlja ljudi [PDF Download]”

Antoan de Sent Egziperi – Pošta za jug [PDF Download]

1929. godine objavio i svoj prvi roman Pošta za jug ili „Južna pošta”, koja je slavila hrabrost prvih pilota, letove na granici između života i smrti, brzinu prenosa pošte i pobedu komercijalne upotrebe aviona nad železnicom i pomorskim saobraćajem. Iste godine biva unapređen i u službi. Postavljen je za upravnika kompanije za vazdušnu poštu sa sedištem u Argentini.

Antoine de Saint Exupery – Pošta za jug pdf download

Continue reading “Antoan de Sent Egziperi – Pošta za jug [PDF Download]”

Antoan de Sent Egziperi – Ratni pilot [PDF Download]

Antoan de Sent Egziperi - Ratni pilot

Nesumnjivo sanjam. U gimnaziji sam. Petnaest mi je godina.

Strpljivo rešavam svoj geometrijski problem. Nalaktivši se na ovaj crni pisaći sto, marljivo se služim šestarom, lenjirom i podsetnikom. Vredan sam i staložen. Drugovi kraj mene govore tihim glasom.

Jedan od njih ređa brojeve po crnoj tabli. Nekoliko njih, neozbiljnijih, igraju bridž.

S vremena na vreme predajem se dubljem sanjarenju i bacam pogled kroz prozor.

Antoine de Saint Exupery – Ratni pilot pdf download online

Continue reading “Antoan de Sent Egziperi – Ratni pilot [PDF Download]”

Antoan de Sent Egziperi – Mali Princ [PDF Download]

mali-princ-antoan-de-sent-egziperiMali princ je knjiga za male i velike… Napisana poput bajke, ona otkriva utopijski svet kroz priču o dečaku dospelom sa udaljene i sićušne planete i njegovom traganju za odanošću i ljubavi.

Ovo je knjiga i o stvarnom svetu, o čoveku, njegovim zabludama i grehovima, o nevinosti u otkrivanju najdubljih i najdragocenijih vrednosti postojanja, koja svojom sugestivnošću i poetskom toplinom decenijama osvaja generacije mladih i odraslih čitalaca. Antoine de Saint Exupery – Mali princ pdf download

Continue reading “Antoan de Sent Egziperi – Mali Princ [PDF Download]”