Anton Pavlovič Čehov – Stepa – Priča o jednom putovanju [PDF Download]

U jedno rano julsko jutro iziđoše iz sreskoga grada N., u Zskoj guberniji, i krenuše, tandrčući širokim drumom, olupana, poluotvorena kola bez federa, jedna od onih prepotopskih karuca kojima se sada u Rusiji voze samo trgovački pomoćnici, stočarski trgovci i siromašni sveštenici. Kola su tandrkala i škripala pri najmanjem pokretu, akofa, privezana pozadi, sumorno ih je pratila i već po samim tim zvucima i požalosnim kožnim dronjcima što su visili pogde gde na njenom obnaženom kosturu,moglo se suditi koliko su ova kola trošna i već spremna da se bace na đubre. Continue reading “Anton Pavlovič Čehov – Stepa – Priča o jednom putovanju [PDF Download]”

Anton Pavlovič Čehov – Galeb [PDF Download]

Dramu “Galeb” Cehov pise 1895. godine, a ta drama govori o nepremostivim razlikama izmedju stare i mlade generacije, ljubavi prema umetnosti. Glavni lik “Galeba” je poznata glumica Irina Nikolajevna Arkadina, koja s ljubavnikom, knjizevnikom Borisom Aleksejevicem Trigorinom, dolazi na imanje svoga bolesnoga brata Sorina… Drama koja predstavlja prekretnicu u razvoju ruske drame uz odstupanje od scenskih tradicionalnih formi. Кao „nova drama”, Galeb nosi promenu koja se prvobitno ogleda u odricanju od teatralnosti i stišavanju dramatizma, pri čemu se bogatstvo radnje, zbivanja, karakterističnih za klasičnu dramu, zamenjuje bogatstvom emocija i smenom raspoloženja. Continue reading “Anton Pavlovič Čehov – Galeb [PDF Download]”

Anton Pavlovič Čehov – Ujka Vanja [PDF Download]

Ujka Vanja” impresionistička je drama Antona Pavloviča Čehova, najznačajnijeg ruskog dramskog pisca. Prerada je kazališnog komada “Šumar”.

Ova drama gotovo pa može da uđe u žanr tragikomedije. Njezinu priču ne gradi radnja, već psihoanaliza karaktera, provedena kroz postupke, dijaloga i monologe likova. Psihološko stanje likova ima velikog utecaja na atmosferu drame, pa je i ona ključni element same priče.

Continue reading “Anton Pavlovič Čehov – Ujka Vanja [PDF Download]”