Aristotel – Retorika [PDF Download]

Neka bude rečeno toliko da je Aristotel svoju praktičnu i spekulativnu mudrost, kao filosof i etičar, pragmatičar i sistematičar naučnih disciplina, dobrim delom slio u Retoriku. Zahvaljujući tome, jezik i stil ovoga dela nisu jednostavni za razumevanje i prevođenje, pritom ne zaboravljajući da ovo, kao i većina Aristotelovih dela, predstavlja zbir predavanja, da je, dakle, reč ne o nekom kabinetskom delu već o diskusiji sa njegovim sledbenicima. Continue reading “Aristotel – Retorika [PDF Download]”

Aristotel – O duši [PDF Download]

Tekst koji vam predstavljamo, “O duši” Aristotel je napisao za vreme svog drugog boravka u Atini, pa je to njegovo zrelo doba, u kojem on već ima celinu svoje filozofije i sada je razrada pojedinih tema način proširivanja već oblikovane celine. Smatra se da je spis nastao oko 347. i 335. pre Hr. kad je pisao i druga svoja dela o biologiji. Spis je karakterističan po tome što nastoji dati neke definicije duše. Tematski deo ovoga spisa možemo prikazati kao jedinstvo psihologije i filozofije života, u čemu psihologija označava ono temeljno pitanje: Šta je duša?, pa se zato i mogu psihologija, ali i ovaj spis, nazvati kao učenje o duši. Budući da on svoju psihologiju promatra sa stanovništa biologije tu možemo govoriti o biološkoj psihologiji koja spada u prirodno–naučno područje. Continue reading “Aristotel – O duši [PDF Download]”

Aristotel – Metafizika [PDF Download]

Aristotel - MetafizikaAristotelova Metafizika se bavi bićem bivstvujućeg s tim što bivstvujuće ne može da postoji bez bića, a biće postoji kroz bivstvujuće i oni čine jedinstvo. Ideje postoje u pojedinačnim stvarima a ne izvan njih.

Po Aristotelu stvarnost se objašnjava na osnovu četiri principa:

  1. Materijani uzrok – materija
  2. Formalni uzrok (forma, oblik ili ideja)
  3. Delatnu uzrok (kretanje)
  4. Finalni uzrok ili svrha

Stvarnost je materija koja ima neku ideju i kreće se ka cilju. Prema Aristotelu prvi fizičari su otkrili materijalni i delatni uzrok. Platon je dodao formalni uzrok ili ideje a ono što dodaje Aristotel je finalni uzrok ili svrha stvarnosti. Continue reading “Aristotel – Metafizika [PDF Download]”

Aristotel – Politika [PDF Download]

Politika (gr. Πολιτικά) je jedno od značajnijih dela antičkog grčkog filozofa Aristotela, u kojem je on izneo jednu od prvih teorija političke filozofije o nastanku države.

Naslovna reč politika doslovno znači “stvari vezane za polis”. Na kraju druge Aristotelove knjige, Nikomahove etike, stoji da istraživanje o etici nužno prelazi u politiku, pa se ova dva dela često smatraju delovima veće rasprave, ili možda serije predavanja koja se bave “filozofijom ljudskih stvari”.

Continue reading “Aristotel – Politika [PDF Download]”