Aristotel – Metafizika [PDF Download]

Aristotel - MetafizikaAristotelova Metafizika se bavi bićem bivstvujućeg s tim što bivstvujuće ne može da postoji bez bića, a biće postoji kroz bivstvujuće i oni čine jedinstvo. Ideje postoje u pojedinačnim stvarima a ne izvan njih.

Po Aristotelu stvarnost se objašnjava na osnovu četiri principa:

  1. Materijani uzrok – materija
  2. Formalni uzrok (forma, oblik ili ideja)
  3. Delatnu uzrok (kretanje)
  4. Finalni uzrok ili svrha

Stvarnost je materija koja ima neku ideju i kreće se ka cilju. Prema Aristotelu prvi fizičari su otkrili materijalni i delatni uzrok. Platon je dodao formalni uzrok ili ideje a ono što dodaje Aristotel je finalni uzrok ili svrha stvarnosti. Continue reading “Aristotel – Metafizika [PDF Download]”