Desanka Maksimović – Tražim pomilovanje [PDF Download]

U “Tražim pomilovanje” autor vodi diskusiju sa “Dušanovim zakonikom”.
Dva glasa (pesnička): glas cara, pocinje sa „O“ i glas pesnikinje, pocinje sa „ZA“.

Zakon je jači od suprotne volje vladarove, smatra da život širi od svakog propisa, samilosti, milosrđa – humanist.

Želi da bude glas svoga naroda u svojoj zbirci.
Desanka pokazuje razumevanje, ljubav prema malom, običnom čoveku.
I – za sebra, oni su neprimetni, žive da bi preživeli. Verni i odani svojoj državi.
II – za vojnička groblja. Bolna usamljenost, zaboravljeni grobovi, anonimni mladići, koje ni najbliži nisu oplakivali. I oni su jednako vredni.
III – za neshvacene, pesnikinja traži pomilovanje za one koje nisu sebi do kraja smislili i greškom, svojom ili tuđom, postali smešni, nevešti, promašeni i tragični. Continue reading “Desanka Maksimović – Tražim pomilovanje [PDF Download]”