Džerom Dejvid Selindžer – Freni i Zui [PDF Download]

Freni je “ženski lovac u žitu”, jer je u istom duhovnom procepu kao i Holden Kolfild, i mada se njena životna prekretnica razrešava na drugi način, u osnovi samog “prosvetljenja” je ponovo ljubav u najširem smislu.

“Freni i Zui” je inovativna knjiga, napisana u formi dijaloga između glavne junakinje i njenog brata, koji postepeno vodi katarzi i razrešenju.

 

Continue reading “Džerom Dejvid Selindžer – Freni i Zui [PDF Download]”

Džerom Dejvid Selindžer – Visoko podignite krovnu gredu, tesari; Simor (Uvod) [PDF Download]

U noveli „Visoko podignite krovnu gredu, tesari“, glavni junak prisutan je samo u razgovoru drugih ljudi i nekoliko stranica svog dnevnika, sve se dešava kao na filmu, u samo dva- tri sata. „Simor:uvod“ je bitno drugačiji i nešto zahtevniji za čitaoca, ali je utoliko snažniji efekat ove neobične hronike koja vaskrsava iščezlog brata, pesnika, apoteozu gotovo savršenog ljudskog bića.

Jerome David Salinger – Visoko podignite krovnu gredu, tesari; Simor (Uvod) pdf download online

 

Continue reading “Džerom Dejvid Selindžer – Visoko podignite krovnu gredu, tesari; Simor (Uvod) [PDF Download]”

Džerom Dejvid Selindžer – Lovac u žitu [PDF Download]

lovac_u_zitu_dz_d_selindzer„Lovac u žitu“ je zaista najčitaniji roman na planeti. Selindžeru je trebalo gotovo deset godina da napiše ovo delo, koje je izrazilo seksualne i egzistencijalne strepnje mlade generacije u posleratnoj Americi, kao i bunt protiv licemerja i laži u svetu glavnog junaka. Jerome David Salinger – Lovac u raži pdf download online

 

 

Continue reading “Džerom Dejvid Selindžer – Lovac u žitu [PDF Download]”