Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje [PDF Download]

Svetozar Božin - Dejstva Električne StrujeStaklena šipka protrljana svilom ima osobinu da privlači lake predmete. Kaže se da je šipka naelektrisana, da poseduje izvesnu količinu elektriciteta, to jest izvesno naelektrisanje (električni „naboj“ ili ,,punjenje“). Svako telo može se na neki način naelektrisati. Iako u prirodi ima vrlo mnogo različitih tela, postoje samo dve vrste elektriciteta.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje

Amir Halep – Električne instalacije i osvetljenje [PDF Download]

Amir Halep - Elektricne instalacije i osvetljenjeElektrične instalacije se izvode u stambenim objektima, poslovnim prostorima, industriji, poljoprivrednim dobrima, gradilištima itd. Postoje sledeće vrste instalacija: elektroenergetske, gromobranske, telekomunikacione i signalne. Elektroenegetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. Gromobranska instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog delovanja atmosferskog električnog pražnjenja. Telekomunikacione instalacije omogućavaju prenos podataka. Postoje sledeće vrste telekomunikacionih instalacija: telefonske instalacije, instalacije interfona, instalacije zajedničkih radio i TV antena, instalacije interne televizije, instalacije razglasa, instalacije računarskog sistema, instalacije centralnog sistema časovnika itd. U signalne instalacije spadaju: instalacije električnog zvonca, instalacije protivpožarnog sistema, instalacije protivprovalnog sistema i instalacije poziva u hotelima i bolnicama. Kao što se vidi, signalne i
telekomunikacione instalacije su srodne i očekivati je da će daljim razvojem tehnike doći do njihovog integriranja. Elektroenergetske i gromobranske instalacije spadaju u grupu instalacija jake struje dok se telekomunikacione i signalne instalacije ubrajaju u instalacije slabe struje.

 

Continue reading →

Slobodan Zrnić – Grejanje i klimatizacija – sa primenom solarne energije [PDF Download]

Slobodan Zrnić, Živojin Ćulum - Grejanje i klimatizacija sa primenom solarne energijeNapredak tehnologije u oblasti grganja i klimatizacije, đefinitivno usvcgen Međunarodni sistem mernih jedinica SI, primena solarne energije, kao i nedostatak odgovarajuće literature, podstakli su nas da pripiemimo ovo izdanje.
U cilju korišćenja savtemene tehnologije i zadržavanja obima knjige prethodnog izdanja, izostavljena su izlaganja o već dobro poznatim sistemima grejanja koji su sve manje u upotrebi, a uvedeni su savremeni i ekonomičniji sistemi koji se danas koriste kod nas i u svetu.

 

 

 

 

 

 

Continue reading →

Električne mašine – Eugene Fitzgerald, Charles Kingsley [PDF Download]

Elektricne_masine_Fitzgerald_Kingsley_slika_XL_2Predmet ove knjige je da na pitanja odgovori za naprave koje služe za pretvaranje mehaničke energije u električnu i obratno. Posebna pažnja je posvećena veoma rasprostranjenim i vrlo važnim elektromagnetnim rotacionim mašinama – motorima i generatorima, sa kojima se tako često srećemo u svakodnevnom životu. Pažnja je isto tako poklonjena širim aspektima elektromehaničkog pretvaranja energije ne samo zbog važnosti koju imaju ostali mehanizmi, koji se razlikuju od rotacione mašine, već i radi što bolje preglednosti.
Pažnja je posvećena i transformatoru koji u celini problema pretvaranja energije predstavlja važno pomoćno sredstvo iako nije mašina za elektromehaničko pretvaranje energije. Sem toga, njegove analitičke pojedinosti stoje u mnogom pogledu u tesnoj vezi sa analitičkim pojedinostima motora i generatora. Saznanja o ponašanju transformatora imaju prema tome i tu dobru stranu da služe kao dopuna proučavanju mašina. Strogo uzev, potpuni odgovori na bilo koje od pet gomjih pitanja uslovljeni su proučavanjem cele knjige. Ta pitanja se mogu postaviti na raznim tehničkim nivoima. Više ili manje površni odgovori podešeni za laike, ne zadovoljavaju inženjera u onoj meri koja odgovara njegovoj prethodnoj spremi.

 

 

Continue reading →

Eugen Stanić – Osnove elektrotehnike [PDF Download]

Eugen Stanić - Osnove elektrotehnikeModerna fizika svakim danom pokazuje sve veći interes za proučavanje unutarnje građe malerije. Napori hiljade naučnih ustanova u celom svetu sve se više usmeruju u tom pravcu, pa je kao rezultat toga nastala nova grana fizike, atomska fizika, čija je teorija toliko opsežna i složena da je u celini nije moguće obuhvatiti ni u najopsežnijoj knjizi. Ipak, pokušaćemo objasniti barem neke najosnovnije pojmove iz tog područja jer bez poznavanja tih pojmova nije moguće shvatili bit električnih pojava.

 

 

 

 

 

 

Continue reading →

Vestermanov elektrotehnički priručnik [PDF Download]

Vestermanov Elektrotehnički priručnikPred vama je prevod četvrtog izdanja Vestermanovog elektrotehničkog priručnika na srpski jezik. Oblast elektrotehnike je veoma obimna i zadire u gotovo sve grane tehnike. Od stručnjaka se danas sve više traži multidisciplinarnost u rešavanju svakodnevnih zadataka. Zato je odabrani tim stručnjaka dugogodišnjim
radom na Priručniku izvršio izbor materije neophodne elektoenergetičarima koji u njemu mogu naći podatke iz elektroenergetike ali i iz elektronike, telekomunikacija i informacione tehnike. Priručnik temeljno obrađuje
osnovne podatke iz oblasti matematike, fizike, hemije i elektrotehnike. Takođe se mogu naći i podaci iz oblasti građevinarstva, mašinstva, metalurgije, hemije i tehnologije.

 

 

 

 

Continue reading →

Digitalna Elektronika – Skripta [PDF Download]

Digitalna ElektronikaDigitalna elektronika je deo elektronike u kome se umesto analognih signala koriste digitalni signali. Digitalna elektronika se najčešće predstavlja Bulovom algebrom i osnova je za sva digitalna kola računara, mobilnih telefona i brojnih drugih uređaja.

Najčešća „fundamentalna jedinica“ digitalne elektronike je logička kapija. Kombinovanjem brojnih logičkih kapija (od 10 do stotina hiljada) se mogu stvoriti složeniji sistemi. Složeni sistem digitalne elektronike se obično naziva digitalno kolo.

 

 

 

Continue reading →

Osobine električnog polja – Diplomski rad [PDF Download]

Osobine električnog polja diplomskiOvaj diplomski rad posvećen je jednom od mogućih načina obrade tematske jedinice o električnom polju. Cilj rada je celovito objašnjenje pojave elekriciteta, povezivanje teorije i prakse i formiranje naučnog pogleda na svet koji nas okružuje. Pored objašnjenja pojave električnog polja, posebna pažnja u radu posvećena je metodama koje se koriste u nastavi fizike.
Posle uvodnog dela, prikazana je opšta teorija o električnom polju, kao i funkcionalne zavisnosti između fizičkih veličina koje opisuju elektrostatičke pojave. Tematska jedinica «Električno polje» obrađuje se u osmom razredu osnovne škole kroz nastavne jedinice koje obuhvataju naelektrisanje tela, uzajamno dejstvo naelektrisanih tela,
električno polje, Kulonov zakon, elektrostatičku indukciju, električni potencijal, električni napon i u dodatnoj nastavi električni kapacitet.
U šestom poglavlju, date su opšte metodičke napomene vezane za obradu tematske jedinice o električnom polju za uzrast VIII razreda osnovne škole: nastavne metode i sredstva, struktura i tok časa.
Zatim su podrobnije opisani jednostavni eksperimenti pomoću kojih se mogu demonstrirati pojave vezane za električno polje. Eksperimenti su odabrani tako da svaki reprezentuje neku osobinu elektrostatičkog polja, a zatim su te osobine pregledno predstavljene, kao i svi novousvojeni pojmovi vezani za ovu oblast. Umesto klasičnih predavanja i učenja napamet, ovim demonstracionim ogledima se omogućuje učenicima da sami uđu u svet nauke, da logički razmišljaju, da postavljaju hipoteze, da ih provere i da doñu do rešenja, ali na nivou koji bi mogli razumeti učenici VIII razreda osnovne škole. Prednost jednostavnih ogleda je što su lako izvodljivi, zanimljivi i konstruišu se od materijala koji se mogu veoma lako naći. Njihovo pravljenje i izvođenje doprinosi produbljivanju teorijskog znanja, povećanju stepena aktivnosti učenika i njihovoj samostalnosti u radu, sposobnosti planiranja, kao i sticanju tehničke kulture što je u današnjem životnom okruženju veoma važno. Continue reading →