Emil Zola – Tereza Raken [PDF Download]

Emile Zola - Tereza RakenTereza Raken je priča o mladoj ženi, nesrećno udatoj za svog rođaka posredstvom ohole tetke koja, suštinski samoživa i sebična, samo ostavlja utisak dobronamernosti.

Terezin suprug, Kamil, je bolestan i egocentričan, tako da Tereza, kad joj se prilika ukazala, počinje turbulentnu i strastvenu aferu s Kamilovim prijateljem, Loranom.

U uvodu, Zola naglašava da je namena ovog romana studija temperamenta, a ne karaktera, poredeći svoje delo sa sociološkim istraživanjem.

Zahvaljujući njegovom nepristrasnom i naučnom pristupu roman Tereza Raken se smatra pravim primerom naturalizma.

Emile Zola

Continue reading “Emil Zola – Tereza Raken [PDF Download]”

Emil Zola – Nana [PDF Download]

Emil Zola - NanaPosle Stranice ljubavi, Zola je s Nanom doživeo nov veliki uspeh, čim se roman pojavio, marta 1880, rasprodano je 55.000 primeraka u Parizu.
Nana, kći pralje Žerveze i radnika alkoholičara Kupoa, glavnih ličnosti Trovačice, oličava pokvarenost i žeđ za uživanjem. Ne uspeva kao glumica u operi „Plava Venera”, jer nema nikakvog dara, ali je tako lepa da naglo postaje zavodnica i predmet požuda. Prvo postaje ljubavnica bankara Stenera, ali ga ubrzo napušta i živi s glumcem Fontanom, koji grubo postupa s njom, čak je tuče, i najzad je ostavlja. Ne voli nikoga, potpuno se odaje pozivu milosnice, upropašćuje redom sve svoje ljubavnike, do grofa Mifa, koga javno ponižava, nemilostivo iskorišćava, a zatim, zgadivši se nad tim društvom razvratnika, povlači se s grofom u dvorac koji je za nju sagradio. Živeći u najvećem raskošu, u njoj se rađa razvratni nagon i prohtev za razaranjem i uništavanjem. Ona ponižava svoje udvarače, upoznavajući ih sa neverstvima njihovih supruga. Svoj razvratno-cinički život završava u prljavoj hotelskoj sobi, u trenutku sloma celog jednog korumpiranog društva, koji nastaje objavom rata Pruskoj.

Nana je proizvod jednog društva i jednog poretka, diktatorskog poretka Napoleona Malog i društva koje se bavi sumnjivim poslovima, koje se odaje uživanjima i razvratu i koje nosi u sebi svoju osudu, svoju kaznu i korene svoje truleži. Novac je idol toga sveta. Bez njega se ne mogu imati i izdržavati lepe kurtizane; bez njega se ne mogu kupovati mladići i zanosnim milosnicama kočije, raskošni dvorci. Zbog njega vrše podvale, pronevere, krađe, ubistva, samoubistva. U takvom društvu, žena je roba koja se kupuje, Nana je cvet izrastao na bunjištu toga sveta. Emile Zola – Nana pdf download Continue reading “Emil Zola – Nana [PDF Download]”