D.T- Suzuki i Erih From – Zen budizam i psihoanaliza [PDF Download]

Središnja tema koja je zajednička dvojici autora zastupljenih u ovoj knjizi, Suzukiju i Fromu, jeste psihološki problem. Tertium comparationis je psihoanalitička teorija dubinske svesti ili “nesvesnog”, kako je taj sloj odredio već Eduard V. Hartmann krajem prošlog veka pod neposredinim indijskim uticajima.

 

 

 

Continue reading “D.T- Suzuki i Erih From – Zen budizam i psihoanaliza [PDF Download]”

Erik From – Dogma o Hristu – Bićete kao Bog [PDF Download]

Jedno od bitnih ostvarenja psihoanalize je u tome što je ukinula lažno razlikovanje između socijalne i individualne psihologije. S jedne strane, Freud je naglašavao da ne postoji individualna psihologija čovjeka izoliranog od njegove društvene sredine jer izolirani čovek ne postoji. Freud nije poznavao homo psychologicusa, nikakvog psihološkog Robinsona Crusoa, kao što je homo oeconomicus u klasičnoj ekonomskoj teoriji. Naprotiv, jedno od Freudovih najvažnijih otkrića bilo je razumevanje psihološkog razvoja najranijih društvenih odnosa pojedinca — onih sa roditeljima, braćom i sestrama. Continue reading “Erik From – Dogma o Hristu – Bićete kao Bog [PDF Download]”

Erik From – Imati ili biti [PDF Download]

Imati ili biti? jedna je od najuticajnijih knjiga druge polovine dvadesetog veka. Ništa manje od manifesta nove socijalne i psihološke revolucije u cilju spašavanja naše ugrožene planete, ova knjiga je rezime prodorne misli Eriha Froma. Njegova je teza da se dva modela postojanja bore oko ljudskog duha: model zasnovan na imanju, usredsređen na materijalne posede, moć i agresiju, osnova za univerzalna zla: pohlepu, zavist i nasilje; i model bitisanja, zasnovan na ljubavi, zadovoljstvu deljenja i na produktivnoj aktivnosti.

Imati ili biti? Predstavlja brilijantan program društveno-ekonomskih promena.

Continue reading “Erik From – Imati ili biti [PDF Download]”

Erih From – Kriza psihoanalize [PDF Download]

Psihoanaliza je prirodono-naučna, materijalistička psihologija. Ona ukazuje na nagone i potrebe kao pokretače čovečjeg ponašanja. Ti nagoni potiču od fiziološki ukorenjenih pokretača, koji se ne mogu neposredno promatrati. Psihoanaliza je pokazala da je čovečja svesna psihička aktivnost samo relativno malen deo njegovog psihičkog života i da su mnogi odlučujući impulsi psihičkog ponašanja nesvesni. Ona je uspešno demaskirala individualne i kolektivne ideologije kao izraz izvesnih specifičnih želja i potreba ukorenjenih u nagonima i otkrila da su naši »moralni« i idealni motivi donekle prikriveni i racionalizirani izraz nagona.

Erich Fromm – Kriza psihoanalize pdf download online knjiga

Continue reading “Erih From – Kriza psihoanalize [PDF Download]”

Erik From – Anatomija ljudske destruktivnosti 2 [PDF Download]

Dokaz iznesen u prethodnom poglavlju doveo je do zaključka da je defenzivna agresivnost »ugrađena« u životinjski i ljudski mozak i da služi funkciji obrane od ugrožavanja životnih interesa.
Da je ljudska agresija više ili manje na onom stupnju na kom je kod drugih sisavaca, posebno našeg najbližeg rođaka šimpanze, ljudsko bi društvo bilo prilično miroljubivo i nenasilno. Ali tome nije tako. Ljudska je povijest zapis izvanredne destruktivnosti i okrutnosti a ljudska agresija, izgleda, daleko nadmašuje agresiju čovekovih životinjskih predaka; čovjek je, suprotno od većine životinja, pravi »ubojica«.
Kako možemo objasniti tu »hiperagresiju« u čoveku? Ima li ona isti izvor kao životinjska agresija ili je čovek obdaren nekom drugom, posebnom ljudskom sposobnošću za destruktivnost?

Erich Fromm – Anatomija ljudske destruktivnosti 2 pdf download online Continue reading “Erik From – Anatomija ljudske destruktivnosti 2 [PDF Download]”

Erik From – Anatomija ljudske destruktivnosti 1[PDF Download]

Ova je studija prvi kompleksni rad na području psihoanalitičke teorije. Počeo sam se baviti proučavanjem agresije i destruktivnosti ne samo zato što su to temeljni teorijski problemi psihoanalize, već i zato što ih val destruktivnosti koji je zahvatio svet čini veoma relevantnim s praktičkog stajališta. Kada sam započeo ovu knjigu, bilo je to pre više od šest godina, znatno sam pot’cijenio poteškoće koje su me čekale. Uskoro je postalo jasno da ne mogu adekvatno pisati o ljudskoj destruktivnosti ostanem li u granicama svog područja kompetencije, tj. psihoanalize. Iako je ovo ispitivanje trebalo biti uglavnom psihoanalitičko, bilo mi je potrebno nešto znanja i s drugih područja, naročito iz neurofiziologije, psihologije životinja, paleontologije i antropologije, kako bih izbjegao preuzak a prema tome i izopačen okvir istraživanja. Morao sam bar u osnovnim crtama upoznati navedene discipline da bih mogao proveriti svoje zaključke prema glavnim podacima iz drugih područja, kako bih bio siguran da im moja hipoteza nije oprečna i da bih proverio potvrđuju li oni, kao što sam se nadao, moju hipotezu. Continue reading “Erik From – Anatomija ljudske destruktivnosti 1[PDF Download]”

Erik From – Autoritet i porodica [PDF Download]

Odgovor na svoje glavno pitanje: »šta je čovek?« From gradi na široko shvaćenom psihološkom (u osnovi psihoanalitičkom) uvidu u srž čoveka, na suvremenim antropološkim spoznajama o čovjeku kao i društveno-teorijskim otkrićima o načinu njegovog opstanka.
From smatra da je na navedeno pitanje moguć odgovor tek iz razmatranja conditio humana, odnosno iz »nauke o čoveku« (science of man) kojom se on bavio u gotovo svakom svom spisu a najkoncentriranijeu Čoveku za sebe.

Erich Fromm – Autoritet i porodica pdf download

Continue reading “Erik From – Autoritet i porodica [PDF Download]”

Erik From – Zdravo društvo [PDF Download]

Ovo delo je nastavak knjige Bekstvo od slobode napisane pre petnaest godina. U toj sam knjizi pokušao da pokažem da totalitaristički pokreti odgovaraju duboko usađenoj težnji da se pobegne od slobode koju je čovek postigao u modernom svetu; taj savremeni čovek, oslobođen srednjovekovnih okova, nije bio slobodan da izgradi sadržajni život, zasnovan na razumu i ljubavi, zbog toga je tražio novu sigurnost u potčinjavanju jednom vođi, rasi ili državi. Erich Fromm – Zdravo društvo pdf download

Continue reading “Erik From – Zdravo društvo [PDF Download]”

Erik From – Psihoanaliza i religija [PDF Download]

Erik From - Psihoanaliza i religijaOva je knjiga umnogome nastavak misli iznesenih u knjizi Čovek za sebe, istraživanje o psihologiji etike.
Etika i religija blisko su povezane i zato postoji izvjesno preklapanje. Međutim, u ovoj knjizi pokušao sam se usredotočiti na problem religije, dok je u Čoveku za sebe naglasak u potpunosti na etici. Erich Fromm – Psihoanaliza i religija pdf download

 

 

Continue reading “Erik From – Psihoanaliza i religija [PDF Download]”