Fridrih Niče – ECCE HOMO [PDF Download]

Poslednja knjiga koju će Niče, u dramatičnim okolnostima, napisati (1888) samo nekoliko nedelja pre svog konačnog sloma, a koja će prvi put biti objavljena tek 1908. Zagonetno delo, jer niko takvo nije stvorio o sebi kao osobenu intelektualnu autobiografiju. U njemu autor dočarava sopstveno viđenje svoga dela, razvoja i, uopšte, života. Kataklizmički ispituje likove s kojima se poistovećuje i kataklizmički najavljuje svoje daljnje razotkrivanje svih vrednosti. To je konačan izraz Ničeovog glavnog uverenja. Njegova duhovna oporuka.Filozofsko delo pisano pred smrt, ima izvesno vidovito predosećanje, svojstveno ljudima intenzivne duše i velike usamljenosti. Testament velikog filozofa, namenjen samo odabranima i retkima, nasuprot volji samog Ničea štampan i priređen za sve nas.Filozofsko delo pisano pred smrt, ima izvesno vidovito predosećanje, svojstveno ljudima intenzivne duše i velike usamljenosti. Testament velikog filozofa, namenjen samo odabranima i retkima, nasuprot volji samog Ničea štampan i priređen za sve nas. Continue reading “Fridrih Niče – ECCE HOMO [PDF Download]”

Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]

Najslavnije i najkontroverznije Ničeovo delo, najbogatija riznica misli ovog filozofa.

Či­ta­lac ne tre­ba da se va­ra u po­gle­du smi­sla na­zi­va ko­ji je dan ovom je­van­đe­lju bu­duć­no­sti – „Vo­lja za moć – po­ku­šaj pre­o­ce­njivanja svih vred­no­sti”. Sa ovom for­mu­lom do­la­zi do iz­ra­za je­dan pro­tiv­po­kret u po­gle­du na prin­cip i za­da­tak; po­kret ko­ji će u ta­ko da­le­koj bu­duć­no­sti za­me­ni­ti onaj pot­pu­ni ni­hi­li­zam, ko­ji opet pret­po­sta­vlja, lo­gič­ki i psi­ho­lo­ški, ko­ji ni­ka­ko druk­čije i ne mo­že do­ći ne­go pre­ko nje­ga i iz nje­ga. Jer za­što je sa­da po­be­da ni­hi­li­zma nu­žna? Za­to što na­še da­na­šnje vred­no­sti u nje­mu na­la­ze svoj za­vr­še­tak, što je ni­hi­li­zam kraj­nji lo­gič­ki iz­vod iz na­ših ve­li­kih vred­no­sti i ide­a­la – jer mi mo­ra­mo naj­pre do­ži­ve­ti ni­hi­li­zam da bi nam mo­glo po­sta­ti ja­sno ka­kva je za­pra­vo vred­nost tih „vred­no­sti”… Pre ili po­sle na­ma će bi­ti nu­žne no­ve vred­no­sti… Continue reading “Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]”

Fridrih Niče – Knjiga o Filozofu [PDF Download]

Pošto niko u njegovo vreme nije, po Ničeovim rečima, znao na šta liči dobra knjiga, zamislio je da napravi Knjigu o filozofu. Ipak, nije stigao da to uradi, ali iz tog projekta ostali su prilozi o odnosu filozofije i umetnosti, kao i filozofije i nauke i kulture, sa problematizovanjem istine i laži u izvanmoralnom smislu. Većina je fragmentarnog karaktera, ali to čitaoca Ničea ne šokira, jer fragmentacija je bila deo njegovog stila. Pri tome tekst je uvek žestok i uvek je otvarajući prema filozofiji sutrašnjice. Niče se nemilosrdno, potvrđujući život, okomljuje na sahraniteljsku ulogu takozvane nauke, na one koji bi da pokopaju misao i onemoguće umetnički damar filozofskog srca. Filozof ne treba da traga za istinom nego za preobražajima sveta u ljudima. On je usamljenik, jer bez spremnosti na samoću filozofska delatnost je nemoguća. Friedrich Nietzsche – Knjiga o filozofu pdf download Continue reading “Fridrih Niče – Knjiga o Filozofu [PDF Download]”

Fridrih Niče – Genealogija Morala [PDF Download]

Nikad dovoljno razlučena borba dobra i zla! Dva vrhunska Ničeova filozofska dela u jednoj knjizi.

“Čovek mora samog sebe izložiti iskušenjima kako bi video da je predodređen za nezavisnost i naređivanje; a to valja pravo­vremeno učiniti. Ne treba se kloniti svojih iskušenja, premda su ona možda najopasnija igra koja se može zapodenuti, i to samo onih iskušenja kojima je čovek izložen u prisustvu nas samih a ne nekog drugog sudije. Ne treba se vezivati za neku ličnost, pa bila ona i najdraža – svaka ličnost je tamnica, a i skrovište. Ne treba se vezivati za otadžbinu – čak ni ako je najizmučenija i najnevinija – već je manje teško odvojiti svoje srce od pobedničke otadžbine. Ne treba se vezivati za sažaljenje: čak ni ako se ono odnosi na višeg čoveka u čiju retku muku i bespomoćnost gleda­mo samo zahvaljujući slučaju. Ne treba se vezivati za nauku: pa makar nas mamila najdragocenijim nalazima koji su, naizgled, sačuvani upravo za nas…” Continue reading “Fridrih Niče – Genealogija Morala [PDF Download]”

Fridrih Niče – Sumrak Idola [PDF Download]

Sumrak idola (Götzen-Dämmerung ) je jedno od Ničeovih zadnjih dela, dovršeno  1888. u Torinu. Sažetak je njegovih kasnijih filozofskih stavova, “već ranije razrađivani problemi, sad izneseni na sažetiji i zaoštreniji način, a rečima samog Ničea, vrlo smelo i precizno sastavljen sažetak mojih najbitnijih filozofijskih heterodoksija: tako da taj spis može poslužiti upućivanju i otvaranju apetita za moje Prevrednovanje svih vrijednosti. Iz ovoga je razvidno da je Ničea planirao nastaviti svoj intenzivni rad (1888. je napisao, osim Sumraka, još i Dionizove ditirambe, Ecce homo, Slučaj Wagner i Antihrista) i započeti svoje Prevrednovanje svih vrednosti, ali već iduće godine doživljava duševni slom, koji je ujedno i označio kraj njegova stvaralaštva. Friedrich Nietzsche – Sumrak idola pdf download Continue reading “Fridrih Niče – Sumrak Idola [PDF Download]”

Fridrih Niče – Rodjenje tragedije [PDF Download]

Postojanje sveta je opravdano jedino estetskim fenomenom.

Rođenje tragedije pojavilo se prvi put 1872. godine. Od predgovora posvećenom Rihardu Vagneru pod naslovom Rođenje tragedije u duhu muzike, pa do poslednjih stranica Niče objašnjava načela lepote koja su namenjena svim naraštajima. Proučavajući antičku grčku kulturu, posebno grčku tragediju pita se zašto su Grci izumeli nešto poput tragedije. Zašto su ljudi, čija se kultura inače činila tako vedrom i punom života, odjednom počeli da pišu složene drame u kojima je usamljeni pojedinac odabrao pogrešan put u životu, pa je stoga pao u milost i nemilost bogova? Niče smatra da grčki mit tragedije bezuslovno slavi život i drži se za svoju srž postojanja bez oklevanja ili opravdavanja samoga sebe etičkim principima. On je jasan izraz samoga života. Continue reading “Fridrih Niče – Rodjenje tragedije [PDF Download]”

Irvin Jalom – Kad je Niče plakao [PDF Download]

Kad je Niče plakao je roman koji prati život istaknutih intelektualaca s kraja XIX veka. Radnja romana se dešava u Beču i Italiji, a njeni protagonisti su stvarne ličnosti: istaknuti lekar Jozef Brojer, filozof Fridrih Niče, njegova ljubavnica Lu Salome, Ničeova sestra Elizabet, Brojerova pacijentkinja Berta Papenhajm, poznatija kao Ana O. i tvorac psihoanalize Sigmund Frojd.

Ovaj roman započinje dolaskom Lu Salome kod istaknutog lekara Jozefa Brojera. Dolazi u Beč kako bi ga nagovorila da pomogne njenom dragom prijatelju, a nekada ljubavniku Fridrihu Ničeu. Brojer ne uspeva da odoli zanosnoj ruskinji i prihvata izazov. Međutim, problem nastaje kad Lu zahteva od njega da nastoji da leči Ničea tako što će on misliti da Brojer leči svoje glavobolje, a u stvari će pokušati da proviri u njegovu dušu i izleči njegove duševne patnje. U početku, Brojer je taj koji iscrpno govori i koji se otvara, a Niče je nepovjerljiv i čuva svoj život u strogoj tajnosti. Tek kada je Brojer počeo da otkriva svoje najdublje tajne i da se suočava sa svojim unutrašnjim patnjama, Niče počinje da otvara i svoju dušu. Nakon mnoštva uspona i padova ova neobična veza prerasta u pravo prijateljstvo.

Ovo je roman za sve one koji vole romane fikcije. Roman filozofskih misli i neverovatnih događaja. Uživajte čitajući ovaj roman i otkrite istine i intrige ovih istaknutih intelektualaca, kao i moć inovativne tehnike lečenja- lečenje razgovorom.  Continue reading “Irvin Jalom – Kad je Niče plakao [PDF Download]”

Fridrih Niče – Antihrist [PDF Download]

Antihrist je knjiga koju je napisao nemački filozof Fridrih Niče objavljena 1895. godine.

Naslov može biti preveden kao « Antihrist » ili « Antihrišćanin » ; sudeći po sadržaju knjige verovatno je da autor podrazumeva oboje. Prema knjizi Eno čoveka (Ecce homo), može se pretpostaviti kako je Antihrist Dionis, bog koji simbolizuje prema Ničeu antitezu hrišćanske interpretacije postojanja. Friedrich Nietzsche – Antihrist pdf download

 

Continue reading “Fridrih Niče – Antihrist [PDF Download]”

Fridrih Niče – Šopenhauer kao vaspitač [PDF Download]

U ovom delu Niče tumači uticaj koji je Šopenhauer imao na njega, tumači njegov lik i delo, i kroz njegov primer izvodi opšte zaključke o idealnom učitelju i vaspitaču. Pošto je za života Šopenhauer bio tragično sklonjen u zapećak i zasenjen Hegelom, profesorom doktorom Georgom Vilhelmom Fridrihom, Niče shvata da je to bila njegova najveća prednost, dakle upravo ta skrajnutost od univerzitetske slave i počasti mu je omogućila da se koncentriše na ono što je važno, a to je autentičan život filosofa koji ne traži nagradu od države za plodove svoga rada već je dosledan u svojim uverenjima i stavovima.

Takođe, on stavlja naglasak na autodidaktiku nasuprot univerzitetskom obrazovanju i duhovito i nadugačko ismeva naučnike i filosofe koje finansira država. Ovo je rani Niče i većina stavova ovde izrečenih je direktno preuzeta od samog Šopenhauera. Friedrich Nietzsche – Schopendauer kao vaspitač pdf download

Continue reading “Fridrih Niče – Šopenhauer kao vaspitač [PDF Download]”

Fridrih Niče – Tako je govorio Zaratustra [PDF Download]

tako_je_govorio_zaratustra_fridrih_niceTako je govorio Zaratustra je delo nastalo između 1883. i 1885., a koje govori o starom šamanu koji se spušta sa svoje planine među narod iz želje da nauči nešto od njih i da narodu podari svoje znanje. Prilikom spuštanja u selo nailazi na razne ljude od kojih doznaje njihove tajne.

Zaratustra je zapravo u potrazi za čovekom sebi ravnim, ali mnogi ne razumeju njegovu filozofiju i ismejavaju ga, međutim ima i onih koji mu se dive.

„Zaratustra“ je nemačka verzija imena persijskog proroka Zoroastera (Zaraθuštra), navodnog osnivača zoroasterizma, koji je uticao na judaizam, a zatim i na hrišćanstvo. Dakle, knjiga ne prikazuje istorijskog Zaratustru, o kojem imamo vrlo malo podataka, već se koristi njegova mističnost stvarajući jednog ne-istorijskog Zaratustru, koji želi tradicionalni moral okrenuti naglavačke. Najslavniji odlomak nalazi se na početku knjige: Zaratustra se spušta s planine, razgovara s nekim čovekom i zatim se pita: „Da li je moguće da ljudi još ne znaju da je Bog mrtav?“ Continue reading “Fridrih Niče – Tako je govorio Zaratustra [PDF Download]”