Dušan Bandić – Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba [PDF Download]

U Srba postoji veliki broj raznorodnih tradicijom ustaljenih zabrana i ograničenja kojim se u izvesmm prilikama usmerava delovanje pojedinca ili čitave društvene zajednice. S obzirom na njihov specifičan, religijski sadržaj, neke od tih negativnih odredbi mogu se identifikovati kao tabui ili kao tragovi tabua. U tom smislu one predstavijaju prirodno područje za naša istraživanja.

 

Continue reading “Dušan Bandić – Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba [PDF Download]”

Herodotova istorija – Knjige I i II [PDF Download]

Herodotova-istorija-III-izdanje-0000016205229Herodotova “Istorija” mogla je nastati samo iz njegovog čistog nagona za istraživanjem, ali i njegovog naučnog uma. Ovo delo podjednako je fascinantno i danas, baš kao što je bilo fascinantno i u njegovo vreme. Zapisano je da je Herodot svoje slavno delo javno čitao na ulicama Atine i toliko oduševio Atinjane, da su mu dodelili nagradu od 12 talenata, što je Amerikanac Vil Djurant, koji navodi ovaj podatak, odmah preračunao i kaže da je to današnjih 60.000 dolara. I posle dve i po hiljade godina, od tih čitalačkih susreta na ulicama Atine, ova Herodotova “totalna istorija” podjednako fascinira.

Knjiga koja obeležava otkriće istorijskog vremena i početak njegovog merenja. Napisana 484 godine pre nove ere i danas je uzor i jedno od najvećih dela svetske istorije.

Naslov originala: Hródotos Istoríai.

Continue reading “Herodotova istorija – Knjige I i II [PDF Download]”