Izrael Regardije – Aha [PDF Download]

izrael-regardije-ahaI samo odabiranje tako neobičnog naziva kao što je AHA! za jednu skoro epsku pesmu o misticizmu mora zahtevati jedan čudno konstituisan um. A to se, naravno, u najvećoj meri može odnositi na Alistera Kroulija, engleskog pesnika rođenog u Limingtonu 1875. godine. Kao rezultat dugogodišnjeg koncentrisanog proučavanja uporednih religija, mitologije, misticizma svih vrsta i magijskih postupaka pokupljenih u dalekim delovima sveta, njegov um se razvio u jako složen mnemonički aparat. Jedna reč ili fraza bi odmah poslužila kao prekidač za aktiviranje dugog niza asocijacija koje se neprimetno uvlače u životnu kolekciju fascinirajućih ideja. Najvećim delom, one bi prenerazile svakog pridošlicu u njegova bezbrojna dela. Israel Regardie – Aha pdf download Continue reading “Izrael Regardije – Aha [PDF Download]”

Izrael Regardije – Hašiš opasna biljka [PDF Download]

Knjiga sadrži nekoliko autorskih dela o psihološkom,psihodeličnom i vizionarskim efektima i opasnostima konzumiranja hašiša:uvod Izraela Regardijea”Pokreni kamen”,”Farmaceutsku studiju”doktora Vineraja,”Psihologija hašiša”Alistera Kroulija,”Poema o hašišu”Šarla Bodlera i “Konzument hašiša”H.G.Ladloua. Israel Regardie – Hašiš opasna biljka pdf download

 

 

Continue reading “Izrael Regardije – Hašiš opasna biljka [PDF Download]”