Jovan I. Deretić – Serbi-Narod i Rasa – Nova Vulgata [PDF Download]

„Ovo delo, pored ostalog, staje u odbranu istorije kao nauke, gde se ona ponovo stavlja na prvo mesto među naukama, te joj se kao takvoj vraća smisao istine kakav je ona imala u antičko vreme. Ovde se radi o jednom potpunom oslobađanju istorije, od robovanja političkim ciljevima pojedinih nacija…“

 

 

Continue reading “Jovan I. Deretić – Serbi-Narod i Rasa – Nova Vulgata [PDF Download]”

Jovan Deretić – Etide iz stare srpske književnosti [PDF Download]

Etide iz stare srpske književnosti je knjiga srpskog istoričara književnosti Jovana Deretića, objavljena u Novom Sadu 2000. godine. U pitanju je jedina Deretićeva knjiga posvećena isključivo staroj srpskoj književnosti, koja nije bila primarna Deretićeva istraživačka preokupacija. Zbog toga je Deretić Etide zasnovao na istraživanjima specijalista a cilj mu je bio da aktuelizuje srednjovekovno književno nasleđe i da lični pogled na ovaj period razvoja srpske književnosti.

 

Continue reading “Jovan Deretić – Etide iz stare srpske književnosti [PDF Download]”

Jovan Deretić – Antička Srbija [PDF Download]

Antička Srbija ističe multidisciplinarna naučna saznanja, upoređuje ih metodama analize i sinteze saopštavajući zaključke koji logično slede, ma koliko bili smeli i fantastični. Knjiga raskrinkava stare predstave o antičkom vremenu koje nisu zasnovane na naučcnim činjenicama, nego su hipotetički iskonstruisane radi popunjavanja logičkih i vremenskih praznina, kao i tendencioznih tumačenja u politici dominacije.

 

 

Continue reading “Jovan Deretić – Antička Srbija [PDF Download]”