Jovan Deretić – Etide iz stare srpske književnosti [PDF Download]

Jovan Deretić - Etide iz stare srpske književnostiEtide iz stare srpske književnosti je knjiga srpskog istoričara književnosti Jovana Deretića, objavljena u Novom Sadu 2000. godine. U pitanju je jedina Deretićeva knjiga posvećena isključivo staroj srpskoj književnosti, koja nije bila primarna Deretićeva istraživačka preokupacija. Zbog toga je Deretić Etide zasnovao na istraživanjima specijalista a cilj mu je bio da aktuelizuje srednjovekovno književno nasleđe i da lični pogled na ovaj period razvoja srpske književnosti.

Preuzmite besplatno knjigu na linku:

Jovan Deretić – Etide iz stare srpske književnosti

Jovan Deretić – Antička Srbija

Jovan Deretić - Antička SrbijaAntička Srbija ističe multidisciplinarna naučna saznanja, upoređuje ih metodama analize i sinteze saopštavajući zaključke koji logično slede, ma koliko bili smeli i fantastični. Knjiga raskrinkava stare predstave o antičkom vremenu koje nisu zasnovane na naučcnim činjenicama, nego su hipotetički iskonstruisane radi popunjavanja logičkih i vremenskih praznina, kao i tendencioznih tumačenja u politici dominacije.

 

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Jovan Deretić – Antička Srbija