Jovan Dučić – Gradovi i Himere [PDF Download]

U svojih deset pisama, Dučić nas vodi kroz Alpe, Ženevu, Pariz, Krf, Rim, Delfe, Atinu, Jerusalim, Kairo…
Bogata diplomatska karijera putnika i pesnika na najbolji način je sublimisana i objedinjena u ovoj knjizi. Svako poglavlje ove epistolarne proze nije samo priča o ljudima i predelima već mnogo više.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Jovan Dučić – Gradovi i Himere

Jovan Dučić – Verujem u Boga i u Srpstvo [PDF Download]

Iz sasvim određenih, ideoloških razloga, politička aktivnost Jovana Dučića, kao i njegovi članci i studije, kod nas su bili gotovo sasvim nepoznati. U tekstovima koji su izlazili u „Američkom Srbobranu“ 1942. godine, pred sam kraj života, ovaj veliki srpski pesnik, sjajni putopisac i esejista, detaljno je objasnio ključne probleme koji su doveli do kraha jugoslovenske države i tragedije srpstva. Ove kvalitetne studije sakupljene su u knjizi „Verujem u Boga i u srpstvo“, u kojima Dučić daje odgovore na mnoga, i danas aktuelna pitanja.
Da li se zaista moralo ući u jugoslovensku avanturu?
Da li je Pašićevo vreme najveće od vremena Nemanjića?
Da li je jugoslavizam drugo ime za utopiju?
Da li je za propast jugoslovenske ideje zaslužna istorijska grandomanija Hrvata?

A naše srpsko ratno pravo davalo nam je povoda da svoj problem rešimo udaranjem mača po geografskoj karti…

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Jovan Dučić – Verujem u Boga i u Srpstvo

Jovan Dučić – Eseji Putopisi [PDF Download]

Putopisi Jovana Dučića, koje on većinom naslovljava pismima, nastali su početkom prošlog veka. Dakle, nose datume iz hiljadudevetsto i nekih godina, tačnije, pre i posle Prvog svetskog rata. U tom vremenu ovakva književna forma, koja još u potpunosti kod nas nije zaživela, nosila je predznak pisma i kao takva dugo se zadržala. U ovom delu je objavljen esej Moji saputnici, gde Dučić obrađuje najznačajnija imena Srbije iz tog perioda.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Jovan Dučić – Eseji Putopisi

Jovan Dučić – Jugoslovenska ideologija [PDF Download]

Donosimo ovaj esej iz pera iste kompetentne političke ličnosti čiju smo političku studiju “Dr Vlatko Maček i Jugoslavija” objavili pre nekoliko nedelja. – Cilj ove nove studije je da na psihičkim i istoriskim podacima pokaže, sa koliko je osnova “jugoslavizam”, kao princip nacionalne solidarnosti, bio stavljen kao podloga za izgradnju države Jugoslavije.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Jovan Dučić – Jugoslovenska ideologija

Jovan Dučić – Blago Cara Radovana [PDF Download]

Jovan Dučić - Blago Cara RadovanaDelo književnika koji je prošao put od učitelja po srpskim školama u Austro-Ugarskoj do ambasadora u velikim evropskim gradovima i umetnički put od mladog pesnika u provinciji do vodećeg pesnika srpske književnosti jednog razdoblja. Osim pesama pisao je putopise, aforistiku i filozofske eseje, a ova dva dela (Blago cara Radovana – Knjiga o sudbini i Jutra sa leutara – Misli o čoveku) obiluju suptilnim analizama, duhovnim kontrastima, poetsko filozofskim kombinacijama i stilskim finesama. U njima je sabrano iskustvo čovečanstva, iskristalisana refleksija pisca, formiran pogled na svet, život i čoveka.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Jovan Dučić – Blago Cara Radovana