Karlos Kastaneda – Umeće sanjanja [PDF Download]

Don Juan je uvijek isticao kako su sve čemu me je podučavao zamislili i razradili oni koje je nazivao vračevima davnine. Objasnio mi je kako postoji vrlo duboka razlika između tih vračeva i vračeva suvremenog doba. O vračevima davnine govorio je kao o onima koji su živjeli u Meksiku po svoj prilici tisućama godina prije španjolskog osvajanja, te svoje najviše dostignuće ostvarili u izgrađivanju strukture vraćanja, ističući pritom praktičnost i konkretnost. Smatrao ih je izuzetnim pregaocima koji, međutim, istodobno nisu bili i dovoljno mudri. Moderne je vračeve, nasuprot tome, opisivao kao glasovite ljude po svojoj bistrini uma i sposobnosti da unaprijede smjer vraćanja ako bi to smatrali potrebnim. Carlos Castaneda – Umijeće sanjanja pdf. Continue reading “Karlos Kastaneda – Umeće sanjanja [PDF Download]”

Karlos Kastaneda – Aktivna strana beskraja [PDF Download]

karlos-kastaneda-aktivna-strana-beskrajaOva je knjiga zbirka važnih događaja iz mog života. Skupio sam ih sedeći uputstva don Huana Matusa, šamana Jaki Indijanaca iz Meksika, koji mi je trinaest godina nastojao približiti spoznajni svet šamana koji nekada davno živeli u Meksiku. Jednog mi dana don Huan Matus onako usput predloži, kao da mu je to tog časa palo na pamet, da sastavim ovu zbirku važnih događaja iz svog života. Takav je bio njegov način podučavanja. O važnim je potezima često govorio kao da je posredi nešto sasvim obično. Na taj je način prikrivao gorčinu konačnosti, prikazujući je kao nešto što se ni po čemu ne razlikuje od svakodnevnih briga.

Knjiga je takođe poznata pod naslovom: Carlos Castaneda – Aktivna strana beskonačnosti pdf download Continue reading “Karlos Kastaneda – Aktivna strana beskraja [PDF Download]”

Karlos Kastaneda – Moć tišine [PDF Download]

Moje knjige su istinito objašnjenje metoda obučavanja kojima se don Huan Matus — meksički indijanski vrač — služio da bi mi pomogao da shvatim svet vračeva. U tom smislu, moje knjige su objašnjenje jednog procesa koji se dešava, koji meni postaje jasniji kako vreme protiče. Potrebne su godine vežbanja da naučimo da se inteligentno odnosimo prema svetu svakodnevnog života. Naše školovanje — bilo ono koje se bavi prostim rasu- đivanjem ili ono koje se tiče određenih predmeta — neumoljivo je, jer je znanje koje pokušavamo da prenesemo veoma složeno. Isti kriterijum važi i u svetu vračeva: njihovo školovanje u kojem se smenjuju govorna uputstva i manipulisanje svešću, iako se razlikuje od našeg, jednako je tako neumoljivo, jer je njihovo znanje isto tako složeno, a možda i složenije. Continue reading “Karlos Kastaneda – Moć tišine [PDF Download]”