Mašinski elementi – Miroslav Ognjanović [PDF Download]

Mašinski elementi su opšte stručna disciplina čiji je cilj izučavanje osnovnih komponenata mašina koje ulaze u sastav većine ili svih mašinskih sistema odnosno konstrukcija. Znanja stečena kroz ovaj predmet treba da omoguće konstruisanje, izbor i komponovanje mašinskih elemenata u složene strukture mašina različitih namena. Nadovezuje se na znanja iz otpornosti materijala i mehanike, mašinskih materijala, tehničkog crtanja i nacrtne geometrije.

 

Continue reading “Mašinski elementi – Miroslav Ognjanović [PDF Download]”

Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]

reciklaza-pet-aOsnovna delatnost preduzeća koje treba da se formira biće reciklaža plastike i proizvodnja PVC folije. Istraživanjem tržišta došao sam do saznanja da postoji velika potreba za reciklažom na domaćem tržištu a ima i puno deponija.
Kao budući lider u oblasti reciklaže želim da recikliram plastiku iz država u okruženju kao i Evropske Unije i da od Srbije napravim ekološku državu.
Otuda potreba i cilj osnivanja preduzeća, jer je moja želja kao vlasnika da svojom brzinom i kvalitetom izrade postanem jedan od vodećih ljudi ove oblasti u našoj zemlji. Kao preduzetnik očekujem da će moja firma imati izuzetnu poslovnu efektivnost i efikasnost, dinamičan rast i razvoj.
Biznis plan koji ću uraditi treba da pokaže da li je ovako postavljeni cilj realno ostvarljiv. Plan je precizan i koncizan. U njemu će se analizirati tržišni,tehničko-tehnološki, ekonomsko-finansijski i organizaciono-upravljački aspekti biznisa. Plan će obuhvatiti prezentaciju analize i procene celokupnog biznisa, od ideje do njenog konačnog oblikovanja.

Diplomski “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže” na Mašinskom fakultetu u Beogradu, godina 2012.

Continue reading “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]”