Robert Kiyosaki – Tok gotovog novca [PDF Download]

Knjiga Roberta T. Kiyosakija, knjiga “Kvadrant protoka novca” otkrit će vam zašto neki ljudi rade manje, zarađuju više, plaćaju manje poreze i osjećaju se financijski sigurnijima od drugih. Stvar je jednostavno u tome da treba znati iz kojeg kvadranta raditi i kada.

Jedan od razloga financijske borbe većine ljudi je nerazumijevanje načina na koji novac djeluje. Da bi postali bogati ili barem riješili svoje financijske probleme trebate prijeći na desnu stranu kvadranta. Što to znači?

U knjizi «Kvadrant protoka novca» Robert Kiyosaki objašnjava razliku između zaposlenika i poduzetnika, bogatih i siromašnih, između onih na lijevoj i desnoj strani.

Ta razlika leži u činjenici da osobe u svakom kvadrantu žive na svoj jedinstven način. Svatko od njih ima svoje vrijednosti, svoj mentalni sklop, svoje snage i slabosti, interese, vještine, puteve obrazovanja. Continue reading “Robert Kiyosaki – Tok gotovog novca [PDF Download]”

Robert Kiosaki i Donald Tramp – Zašto želimo da i vi budete bogati [PDF Download]

Finansijski savet za siromašne je da će se za njih pobrinuti država. Siromašni mogu da računaju na socijalnu pomoć i zdravstveno osiguranje. Međutim, to su nerealna očekivanja i iluzija. Pripadnicima srednje klase se preporučuje da pronađu dobar posao, da vredno i naporno rade, žive ne trošeći svu svoju zaradu, štede novac, investiraju u penzioni fond i obveznice. Većina ljudi srednje klase su pasivni investitori koji rade i investiraju tako da ne izgube. Bogati ljudi su aktivni investitori koji investiraju da pobede i permanentno uvećavaju svoje bogatstvo.
Ova knjiga govori o tome kako da postanete aktivan investitor, pametno uložite svoja sredstva kako biste živeli izuzetno lepim životom, radeći i investirajući tako da uvek budete pobednik i uspešni u svemu čega se poduhvatite. Continue reading “Robert Kiosaki i Donald Tramp – Zašto želimo da i vi budete bogati [PDF Download]”

Robert Kiosaki i Šeron Lehter – Bogati otac, siromašni otac [PDF Download]

Da biste, u finansijskom pogledu, izašli iz rovova i prešli u napad, morate da pročitate Bogati otac, siromašni otac. Kniga obiluje zdravim razumom i trgovačkom razboritošću, neophodnim za vašu finansijsku budućnost. Bogati otac, siromašni otac nije jedna od onih uobičajenih knjiga o novcu… Lako se čita, a njene glavne poruke – kao što je ona da morate biti usresređeni i imati petlju da biste se obogatili – veoma su jednostavne.

Robert Kiyosaki i Sharon L. Lechter – Bogati otac, siromašni otac pdf download knjiga online link

Continue reading “Robert Kiosaki i Šeron Lehter – Bogati otac, siromašni otac [PDF Download]”

Ekonomika preduzeća – dr Radmilo Nikolić [PDF Download]

Ekonomija je naučna disciplina u kojoj se izučavaju ekonomske zakonitosti u privredi.
Posmatrana u širem smislu može se shvatiti kao ekonomski sistem koji je određen: svojim ekonomskim cšeevima, elementima usmerenim na ostvarenje tih ciljeva, ulaznim elementima, kao pretpostavkom za ostvarenje ciljeva i funkcionisanjem tj. smišljenim i organizovanim pretvaranjem ulaznih elemenata u izlazne.

 

 

Continue reading “Ekonomika preduzeća – dr Radmilo Nikolić [PDF Download]”

Troškovi u poslovnoj ekonomiji – dr Radmilo Nikolić [PDF Download]

Troškovi predstavljaju složenu i dosta kompleksnu ekonomsku kategoriju. U opštem smislu oni izražavaju odredjeno trošenje, nastalo kao rezultat svesnih čovekovih aktivnosti. Smatraju se jednim od najvitalnijim i najdinamičnijim segmentom poslovne ekonomije. Stalni su pratilac poslovnih aktivnosti i uslov konačnog rezultata rada. Nema poslovanja bez ulaganja, a time i trošenja elemenata procesa rada. U tom smislu troškovi su postali predmet sukoba različitih interesa i ciljeva subjekata privredjivanja.

Continue reading “Troškovi u poslovnoj ekonomiji – dr Radmilo Nikolić [PDF Download]”

Zbirka zadataka iz Statistike – Ivana Đolović [PDF Download]

Knjiga je koncepirana tako da prati važeći program predmeta Poslovna statistika na Tehničkom fakultetu u Boru, ali može biti od koristi i širem krugu čitalaca, istraživačima koji se u svom radu sreću sa statističkom obradom podataka.

Ispitna pitanja iz ovog predmeta: Poslovna statistika – Ispitna pitanja

 

 

Continue reading “Zbirka zadataka iz Statistike – Ivana Đolović [PDF Download]”