Ekonomika preduzeća – dr Radmilo Nikolić

Ekonomika preduzeća - dr Radmilo NikolićEkonomija je naučna disciplina u kojoj se izučavaju ekonomske zakonitosti u privredi.
Posmatrana u širem smislu može se shvatiti kao ekonomski sistem koji je određen: svojim ekonomskim cšeevima, elementima usmerenim na ostvarenje tih ciljeva, ulaznim elementima, kao pretpostavkom za ostvarenje ciljeva i funkcionisanjem tj. smišljenim i organizovanim pretvaranjem ulaznih elemenata u izlazne.

 

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Ekonomika preduzeca – Radmilo Nikolic

Troškovi u poslovnoj ekonomiji – dr Radmilo Nikolić

Troškovi u poslovnoj ekonomiji radmilo nikolićTroškovi predstavljaju složenu i dosta kompleksnu ekonomsku kategoriju. U opštem smislu oni izražavaju odredjeno trošenje, nastalo kao rezultat svesnih čovekovih aktivnosti. Smatraju se jednim od najvitalnijim i najdinamičnijim segmentom poslovne ekonomije. Stalni su pratilac poslovnih aktivnosti i uslov konačnog rezultata rada. Nema poslovanja bez ulaganja, a time i trošenja elemenata procesa rada. U tom smislu troškovi su postali predmet sukoba različitih interesa i ciljeva subjekata privredjivanja.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Troskovi u poslovnoj ekonomiji – Radmilo Nikolic

Zbirka zadataka iz Statistike – Ivana Đolović

Zbirka zadataka iz Statistike - Ivana ĐolovićKnjiga je koncepirana tako da prati važeći program predmeta Poslovna statistika na Tehničkom fakultetu u Boru, ali može biti od koristi i širem krugu čitalaca, istraživačima koji se u svom radu sreću sa statističkom obradom podataka.

 

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Zbirka zadataka iz Statistike – Ivana Đolović

 

Ispitna pitanja iz ovog predmeta: Poslovna statistika – Ispitna pitanja

Upravljanje prozvodnjom – Dr Ivan Mihajlović [PDF Download]

Upravljanje prozvodnjom- Ivan MihajlovićUpravljanje proizvodnjom (manufacturing management) bavi se kreiranjem produkata kompanije te je, samim time, jezgro poslovanja kompanije. Iz tih razloga je neophodno poznavati ulogu, obaveze i oblasti uključene u upravljanje proizvodnjom.

Preuzmite besplatno knjigu na linku: Upravljanje prozvodnjom – Ivan Mihajlović

Zbirku zadataka možete preuzeti na linku: Upravljanje proizvodnjom – Vežbe -Rešeni zadaci

Ispitna pitanja: Upravljanje proizvodnjom – Ispitna pitanja