Milorad Pavić – Gavril Stefanović Venclović [PDF Download]

Sve što o Gavrilu Stefanoviću Vencloviću danas umemo da kažemo, odigralo se između 1711. i 1747. godine. Te prve godine izronio je iz mraka ranog XVIII veka; one druge godine, na isti način nestao je u tami vremena. Tačnije, njegov život protekao je omeđen seobama Srba. Započeo je u atmosferi velike seobe pod Arsenijem Čarnojevićem 1690, dostigao zrelost u trenutku kad je došlo do seobe Srba s turske na austrijsku teritoriju pod Arsenijem Jovanovićem Šakabentom 1737. godine, a ugasio se negde u nemirima m velikim promenama na austrijskoj granici, koje su dovele do iseljavanja Srba u Rusiju sredinom XVIII veka. Continue reading “Milorad Pavić – Gavril Stefanović Venclović [PDF Download]”

Milorad Pavić – Zvezdani plašt [PDF Download]

Da li će čitalac ovoga romana biti dovoljno surov da jedan ljubavni par na kraju dvadesetog veka ostavi u ratu i bombardovanom Beogradu, ili će požuriti da Minotaju saopšti ostatak njegovog sna – ime njegove ljubavi… izbor Milorad Pavić ponovo ostavlja svima onima koji krenu sazvežđem simbola Zvezdanog plašta – astrološkog vodiča za neupućene.

Znakovi zodijaka i njihove konstelacije kao poglavlja romana vode čitaoca osobenom vizijom vremena Milorada Pavića u kojoj se skoro ništa ne dešava u pravcu objektivnog vremenskog toka. Ratno vreme bez budućnosti troši i svoju prošlost, kao što su “sve bitke dobijene i izgubljene u prošlosti” tako i junaci ovog romana troše svoje živote i tragiku egzistenicije u vlastitim zanosima za vreme 78 dana NATO bombardovanja Beograda. Continue reading “Milorad Pavić – Zvezdani plašt [PDF Download]”

Milorad Pavić – Kutija za pisanje [PDF Download]

Kao i ranije, autor poseže za globalnom metaforom, koristeći jednu raniju priču, koja se razlistava u dva rukavca i koja govori o odnosima Balkana i Evrope.

Metafora pred nama uslovnjava i godine iza nas, jer Evropa ne može da ih odgonetne. Jedan od junaka želi da bude prihvaćen u Evropi po svaku cenu, da zaboravi svoj jezik i da dezertira iz vojske, da bi napustio Balkan, ali to mu ne polazi za rukom. U trenutku kada misli da može biti primljen uz dobrodošlicu, on shvata da ga kao Balkanca nece prihvatiti nikada, jer njegova deca odlaze sa ženom koju voli.

Drugi tragični lik zivi u Bosni za vreme poslednjeg rata i ostaje bez svoje porodice i dece …

Možda je preterano reći da je Pavić otac hiperteksta, ali jasno je da on oseća situaciju na tom planu i da je uskladen sa digitalnom idejom. Pavić je pisac za pisce. Continue reading “Milorad Pavić – Kutija za pisanje [PDF Download]”

Milorad Pavić – Sedam smrtnih grehova [PDF Download]

Mislite li da poznajete grad u kome živite. Odgovori DA i NE, imaju potpuno istu vrednost u lavirintu proze Milorada Pavića. Zato krenite na putovanje kroz grad i kuće za koje ste mislili da ih poznajete zajedno sa prvim piscem trećeg milenijuma. Posle ove knjige ulice kojim hodate i kuće u kojima živite više nikada neće biti iste.

 

 

Continue reading “Milorad Pavić – Sedam smrtnih grehova [PDF Download]”

Milorad Pavić – Predeo slikan čajem [PDF Download]

Predeo slikan čajem nije samo najneobičnija forma romana – on je napisan u obliku ukrštenih reči koje se popunjavaju, odnosno čitaju, horizontalno i vertikalno. Knjiga za neobično čitanje je ujedno i najneobičnija istorija jedne zemlje koje više nema, ona govori o životu ljudi raspetih između prošlosti kojom ne mogu da ovladaju i „titoizma“ od kojeg ne mogu da umaknu.

Pavić je „predvodnik postmoderne književnosti“, kako je za njega napisano u Beču, ali i poslednji pisac hilandarske tradicije.

Pavićev predak je bio skulptor, njegov sin je akademski slikar i mozaičar koji je predele zaista slikao čajem. Umetničke porodice obeležile su velike svetske kulture, a ima ih i kod nas, kao što su bili Ilići i Nastasijevići, a danas su Hristići, Stefanovići i Pavići.

Continue reading “Milorad Pavić – Predeo slikan čajem [PDF Download]”

Milorad Pavić – Barok [PDF Download]

Za osnovu ovog izdanja korišćeno je delo: Milorad Pavić, Rađanje nove srpske književnosti, Beograd 1983. odeljak posvećen srpskoj baroknoj književnosti (str. 11—253). Tekst je ponegde dopunjavan, a odeljak Zračenje ukrajinske i ruske barokne književnosti preuzet je iz dela: M. Pavić, Istorija srpske književnosti baroknog doba, Beograd 1970, str. 62—71, ali je tom prilikom naslov ovog odeljka nešto izmenjen.

Continue reading “Milorad Pavić – Barok [PDF Download]”

Milorad Pavić – Hazarski rečnik [PDF Download]

„Hazarski rečnik“ roman je Milorada Pavića. Interes za pisanje romana o Hazarima kod ovog pisca potiče još iz njegovih studenskih dana. Već je tada pisao naučne studije o Hazarima.

Kako su godine prolazile, a nije bilo dostatnih podataka o Hazarima, on je odlučio da napiše roman o njima.

U „Hazarskom rečniku“ obradio je priču o nestalom narodu.

Priča nije ispričana u formi klasičnog romana, već je napisana kao naučni spis, odnosno leksikon.

U leksikonu je verno obradio legendu, istoriju i imaginaciju i na taj način je oblikovan ovaj roman.

Continue reading “Milorad Pavić – Hazarski rečnik [PDF Download]”