Miloš Blagojević – Srbija u doba Nemanjića [PDF Download]

Srpska država u doba Nemanjića prostirala se najpre u zapadnim, a potom i u centralnim delovima Balkanskog poluostrva, i sudbinu su joj određivale i osobine karakteristične za te krajeve. Pošto je severna granica, oivičena Savom i Dunavom, bila ravna, niska i lako pristupačna, to je i područje od donjeg toka Drine do Porečke reke, na koje je izbijala granica srpske države, bilo otvoreno i osvajačima i migracionim strujanjima iz toga pravca. Na srpsku teritoriju moglo se bez većih teškoća doći i preko mora, pošto je Srbiji tada pripadao deo primorja od Cetine do Drima, izuzev Dubrovnika. Continue reading “Miloš Blagojević – Srbija u doba Nemanjića [PDF Download]”

Miloš Blagojević – Nemanjići i Lazarevići-Srpska srednjovekovna državnost [PDF Download]

U svakoj državi prisugna su tri određujuća elementa: narod, teritorija i vlast, dok suštinu državnosti cine kohezione snags raaličntih osobina, koje nastoje da od sva tri elementa stvore jednu celinu. Sadržina državnosti ne može se posmatrati kao poseban istorijski događaj, čak ni kao istorijski ttroces koji ima početak i kraj, zbogtoga što je u pitanju zbir mnogobrojnih, različitih, nestalnih i promenljivih činilaca, uz pomoć kojih država nastaje, postoji, organizuje se, obnavlja se i opravdava svoje postojanje. Veće interesovanje za ovu neobično složenu istorijsku problematiku ispoljeno je nedavnim objavljivanjem trotomne „Istorije srpske državnosti”. Continue reading “Miloš Blagojević – Nemanjići i Lazarevići-Srpska srednjovekovna državnost [PDF Download]”