Miloš Blagojević – Srbija u doba Nemanjića [PDF Download]

Miloš Blagojević - Srbija u doba NemanjićaSrpska država u doba Nemanjića prostirala se najpre u zapadnim, a potom i u centralnim delovima Balkanskog poluostrva, i sudbinu su joj određivale i osobine karakteristične za te krajeve. Pošto je severna granica, oivičena Savom i Dunavom, bila ravna, niska i lako pristupačna, to je i područje od donjeg toka Drine do Porečke reke, na koje je izbijala granica srpske države, bilo otvoreno i osvajačima i migracionim strujanjima iz toga pravca. Na srpsku teritoriju moglo se bez većih teškoća doći i preko mora, pošto je Srbiji tada pripadao deo primorja od Cetine do Drima, izuzev Dubrovnika.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Miloš Blagojević – Srbija u doba Nemanjića

Miloš Blagojević – Nemanjići i Lazarevići-Srpska srednjovekovna državnost [PDF Download]

Miloš Blagojević - Nemanjići i Lazarevići-Srpska srednjovekovna državnostU svakoj državi prisugna su tri određujuća elementa: narod, teritorija i vlast, dok suštinu državnosti cine kohezione snags raaličntih osobina, koje nastoje da od sva tri elementa stvore jednu celinu. Sadržina državnosti ne može se posmatrati kao poseban istorijski događaj, čak ni kao istorijski ttroces koji ima početak i kraj, zbogtoga što je u pitanju zbir mnogobrojnih, različitih, nestalnih i promenljivih činilaca, uz pomoć kojih država nastaje, postoji, organizuje se, obnavlja se i opravdava svoje postojanje. Veće interesovanje za ovu neobično složenu istorijsku problematiku ispoljeno je nedavnim objavljivanjem trotomne „Istorije srpske državnosti”. Ni u jednom tomu ove „Istorije” nije bilo dovoljno prostora za širu analizu, pa su autori bili prinuđeni da saoištavaju gotove rezultate vlasgitih ili tuđih istraživanja. Iz tih razloga, čitaocima su uskraćene mosućnosgi da provere verodostojnost saopštenih konsg atacija i upoznaju se sa mnogobrojnim pojedinostima. Ove praznins, bar delimično, otkloniće se objavljivanjem knjige pod naslovom „Nemanjići i Lazarevići i srpska srednjovekovna državnost”. Celokupna sadržina knjige podeljena je na dvadesetak poglavlja. Svako poglavlje predsgavlja zaokruženu tematsku celinu, obično sa širokim hronološkim okvirima. Reč je o našim objavljenim iln nsobjavljenim naučnnm radovima kojima je, s ciljem boljegpovezivanja, pridodato i nekoliko sintetičkih priloga.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Miloš Blagojević – Nemanjići i Lazarevići-Srpska srednjovekovna državnost