Miloš Crnjanski – Maska [PDF Download]

Maska je s jedne strane, najpreštampavanije i najizvođenije dramsko delo Miloša Crnjanskog, a sa druge, ona je privukla najveći broj istraživača kako naše dramske tradicije, tako i onih koji se posebno bave dramama Miloša Crnjanskog.

Na njoj je pisac predano radio i o napredovanju u pisanju, svog budućeg izdavača,

Julija Benešića, obaveštavao u nadahnutim pismima čiji redovi otkrivaju temperament mladog umetnika koji čeka da se između korica pojavi njegov prvi dramski tekst.

Odlomci iz tih pisama zanimljiv su putokaz tumačima Maske u razotkrivanju piščevih intencija i njegovog pogleda na delo.

Continue reading “Miloš Crnjanski – Maska [PDF Download]”

Miloš Crnjanski – Lirika, proza, eseji [PDF Download]

Prvih godina posle rata 1914—1918. u istim časopisima, gotovo istovremeno sa prvim svojim knjigama, pojavilo se, odjednom, nekoliko ne samo novih, već odmah odistinskih pisaca.

Svi sa ratnim i zato kompletnim iskustvima, širovih znanja, ozbiljne književne kulture i, pre svega, lisci dalekoseasnih talenata.

Već prve knjige su im bile dela, a izneli su sebe kao velike pisce i u svojim poslednjih knjigama.

Bili su to, između ostalog, i pisci jedne, tih godina, značajne neodređenosti čijoj od literatura istog jeziha uže pripadaju.

Continue reading “Miloš Crnjanski – Lirika, proza, eseji [PDF Download]”

Miloš Crnjanski – Kod Hiperborejaca (I i II deo) [PDF Download]

Monumentalna hronika nemirnog doba i nestalnosti postojanja.

I pitam se otkud ta strašna lakomislenost, kojom se, u mladosti, odlazi u stranu zemlju? Je li to zato, što nam se čini da je život dug i da ima vremena da se vratimo? …To znači, očigledno, da je čoveku potrebno, da zna, da se nekud ne može više vratiti, pa da uvidi kako je tamo sretan bio.

Kao diplomatski službenik Kraljevine Jugoslavije, Miloš Crnjanski je boravio u Rimu od 1938. do 1941. godine i bio svedok jedne epohe. Dvadeset pet godina kasnije, po povratku iz mučnog i nametnutog egzila, objavljuje jedan od najneobičnijih romana napisanih na srpskom jeziku – Kod Hiperborejaca. Continue reading “Miloš Crnjanski – Kod Hiperborejaca (I i II deo) [PDF Download]”

Miloš Crnjanski – Lament nad Beogradom [PDF Download]

JAN MAJEN i moj Srem,

Paris, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini,

priviđaju mi se još, dok ovde ćutim, bdim, i mrem

i ležim, hladan, kao na pepelu klada.

Samo, to više i nismo mi, život, a ni zvezde,

nego neka čudovišta, polipi, delfini,

što se tumbaju preko nas, i plove, i jezde,

i urliču: “Prah, pepeo, smrt je to.”

A viču i rusko “ničevo” –

i špansko “nada”. Continue reading “Miloš Crnjanski – Lament nad Beogradom [PDF Download]”

Miloš Crnjanski – Roman o Londonu [PDF Download]

Zasnovan na ličnom iskustvu samog Crnjanskog, Roman o Londonu prati život bračnog para ruskih emigranata u Londonu u godinama posle Drugog svetskog rata, koji jedva sastavlja kraj sa krajem u toj ogromnog varoši čiji zagrljaj guši… Ima li mesta sreći u posleratnom svetu u kome se ljudi, kao sardine u limenkama, prevoze na posao i s posla, u kome nema prijatelja, već samo poznanika i prolaznika, u kome je, čak i u gomili, svako sam…

Continue reading “Miloš Crnjanski – Roman o Londonu [PDF Download]”