Miloš Ković – Uporišta [PDF Download]

U novoj knjizi Miloša Kovića, Uporišta, sabrani su ogledi i intervjui najboljeg srpskog istoričara mlađe generacije.

Miloš Ković daje odgovore na pitanje koje su to tačke oslonca u našoj istoriji na kojima treba da se gradi kolektivno sećanje naroda u vremenu kada se prekraja istorija Srba.

Ko rukovodi napadima na srpsko istorijsko pamćenje?

Kako se prekraja istorija moderne Srbije?

Šta treba da učinimo da nas se potomci ne bi stideli? Continue reading “Miloš Ković – Uporišta [PDF Download]”