Milovan Danojlić – Oslobodioci i izdajnici [PDF Download]

milovan-danojlic-oslobodioci-i-izdajniciMilovan Danojlić, rođen je 1937. u selu Ivanovcima, Šumadija. Gimnaziju i Filološki fakultet, odsek za romanistiku, završio je u Beogradu. Sarađivao je u dnevnim i književnim listovima. Radio je kao lektor za srpskohrvatski jezik na univerzitetu u Poatjeu, gde i sada živi. Član je SANU van radnog sastava. Objavio je veliki broja knjiga pesama i proze, kao i razne prevode – Brodskog, Bodlera, Aragona….

 

 

Continue reading “Milovan Danojlić – Oslobodioci i izdajnici [PDF Download]”