Miroljub Petrović – Brak i porodica [PDF Download]

Kako se obogatiti u savremenom svetu? Kako steći najveće blago – iskrene i dobre prijatelje? Porodica je rasadnik najvećeg bogatstva, jer tamo gde su dobri ljudi tamo i materijalno blagostanje predstavlja izvor svakog napretka. Najveći umetnici su roditelji koji su u stanju da oblikuju karakter svog deteta i od njega naprave dobrog čoveka – svog najvećeg prijatelja, i temelj zdravog društva.

Continue reading “Miroljub Petrović – Brak i porodica [PDF Download]”

Miroljub Petrović – Osnovi teokratije [PDF Download]

Teokratija je državno uređenje zasnovano na Božjem autoritetu i Božjem zakonu. Demokratija je državno uređenje zasnovano na egoizmu i manipulaciji. Ono je vladavina rulje te stoga umnožava nesreću u svetu. Vratimo se istini, pravdi, dobroti i ljubavi, prihvatimo teokratiju, oslobodimo čoveka. Zakonima koje uspostavlja država bi trebala da kao svoju najvišu vrednost postavi čoveka i učini sve da on bude zakonom zaštićen, da sve njegove pozitivne tendencije budu podtaknute.

Continue reading “Miroljub Petrović – Osnovi teokratije [PDF Download]”

Miroljub Petrović – Pravoslavlje za početnike [PDF Download]

Ova zanimljiva knjiga sadrži mišljenja i sugestije dr Miroljuba Petrovića, priznatog autora i predavača, jednog od osnivača Centra za antropološke studije iz Beograda koji se bavi problemom seki. U knjizi ćete, između ostalog, pročitati i “Zašto pravoslavlje?”, “Zakoni pravoslavlja”, kao i o “Zakonima satanizma”…

 

 

 

Continue reading “Miroljub Petrović – Pravoslavlje za početnike [PDF Download]”