Molijer – Uobraženi bolesnik [PDF Download]

Tema ovog dela je život «umišljenog bolesnika» koji za sebe misli da je veoma bolestan. Postaje ovisan o doktorima i o supruzi koji mu ne govore njegovo stvarno stanje nego iz njega nastoje izvući što više novca.

Umišljeni bolesnik je komedija-balet u 3 čina. Komedija-balet je specifično delo koje je na granici između opere i drame. Bile su često priređivane na dvoru Luja XIV., u raskošnom dvorcu Versaillesu. Kralj Luj XIV. je čak i sam nastupao u nekim spektaklima gdje se scenska umetnost mešala sa velikim plesovima, lovačkim prizorima, vatrometima i igrama na vodi. Ovo djelo spada u razdoblje europskog klasicizma, koje traje cijelo 17. st. i javlja se u Francuskoj. To se stoljeće u povijesti književnosti i civilizacije često još naziva velikim.

Tada je Francuska dominirala Europom jakošću svoje vanjske politike te utecajima u umetnosti i književnosti. Jean-Baptiste Poquelin,  Molière – Molier – Umišljeni bolesnik pdf download

Continue reading “Molijer – Uobraženi bolesnik [PDF Download]”

Molijer – Tvrdica [PDF Download]

Molijer - TvrdicaTvrdica je jedna od najpoznatijih i najizvođenijih komedija koje je Molier napisao. Poznata komedija je nastala 1668. godine tokom poslednje faze Molierovog pisanja. Tema i glavni izvor dela je škrtost.

Tvrdica je komedija sa likom Harpagonom, a uz kog se u komediji javljaju Kleant, kći Eliza, stari Anselmo, kuvar Žak te sluga La Fleš. Glavni junak Harpagon najbolji je predstavnik svog vremena u kome je novac značio sve. Radnja se odvija u Parizu. Jean-Baptiste Poquelin,  Molière – Škrtac pdf download

Continue reading “Molijer – Tvrdica [PDF Download]”